sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Terminy finałów regionalnych i finału wojewódzkiego konkursu: ,,Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!" - uaktualniany

Ustalone terminy finałów regionalnych konkursu:

1) 4 marca 2020, godz. 10.45 - Sieradz - 15. Brygada Wsparcia Dowodzenia, ul. Wojska Polskiego 78;

   Laureaci ze szkół z powiatów: sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i       pajęczańskiego

2) 16 marca 2020, godz. 11.00 - Łask - I LO, ul. Mickiewicza 1;

   Laureaci ze szkół z powiatów: łaskiego, pabianickiego i zgierskiego;

3) 23 marca 2020, godz. 11.00 - Poddębice - Starostwo Powiatowe, ul. Łęczycka 16;

  Laureaci ze szkół z powiatów: poddębickiego, lęczyckiego, łowickiego i kutnowskiego;

 

Finał Wojewódzki konkursu:

30 marca 2020, godz. 10.00

Łódź - Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Gdańska 100/102

Spośród wszystkich uczestników kadego z finałów regionalnych zoastanie wyłonionych po sześciu laureatów, którzy zostaną zakwalifikowani di Finału Wojewódzkiego w Łodzi.

W wojewódzkich potyczkach łącznie powalczy o laur zwycięzcy 42-45 uczestników;

Opiekunowie ze szkół z powiatów: sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i       pajęczańskiego proszeni są o przesłanie aktualnych list uczestników wraz z opiekunami, celem zgłoszenia do wejścia na teren 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia:

Lista w programie word musi zawierać imiona i nazwiska oraz nazwę szkoły. Do 1 marca proszę ją przesłać na adres mailowy: piotr.polakrp1@gmail.com

Szczególy ustala telefonicznie

Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Dorota Więckowska, tel. 668 42 17 50;

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>