sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Patronat Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

            Patronatem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Polaka mogą - na wniosek organizatorów - zostać objęte konkursy, zawody spotrowe, olimpiady tematyczne, spotkania, pikniki i rajdy.

        Prosbę o objęcie patronatem należy przesłać drogą mailową na adres: piotrpolak.patronat@gmail.com

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. 668 42 17 50

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>