sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

PATRONI ROKU 2016

           Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Również na tym samym 6. posiedzeniu ustanowił, że patroni roku 2016 to: Henryk Sienkiewicz, Feliks Nowowiejski i Cichociemni.

PATRONI ROKU 2016

Chrzest Polski. Jan Matejko
Chrzest Polski. Jan Matejko

Rok 2016 - Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski         

      W treści uchwały czytamy: „Chrzest władcy Polan i jego dworu, a w konsekwencji chrzest Polski, odbył się w Wigilię Paschalną, 14 kwietnia 966 roku. Akt ten miał decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego Narodu (...). Sejm czci pamięć przełomowego w historii Polski wydarzenia, jakim było przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I. Izba wyraża też nadzieję, że obchody rocznicy będą okazją do pojednania i odbudowy polskiej wspólnoty narodowej." W uchwale przypomina się też obchodzone 50 lat temu, w 1966 r. uroczystości „Sacrum Millennium Poloniae" i ich znaczenie na polskiej drodze do wolności. Były one masową demonstracją wiary oraz wyrazem oporu wobec władz komunistycznych.

         Obchody centralne 1050. rocznicy chrztu Polski zaplanowano na 14-16 kwietnia. Odbędą się w Gnieźnie -14 kwietnia oraz w Poznaniu – 15 i 16 kwietnia. Honorowy patronat nad obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski objął Prezydent RP Andrzej Duda. W czasie obchodów zorganizowane zostaną Konferencja Plenarna KEP oraz posiedzenie Zgromadzenia Narodowego z udziałem prezydenta.

Henryk Sienkiewicz
Henryk Sienkiewicz

Rok 2016 – Rokiem Henryka Sienkiewicza

         W 2016 r. przypada 170. rocznica urodzin oraz 100. rocznica śmierci pisarza. Treść uchwały stanowi, że Sienkiewicz to „Pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, doceniony za całokształt twórczości. (…)Jego powieści historyczne podtrzymywały na duchu kolejne pokolenia Polaków w czasach narodowych niedoli(…). Twórczość Henryka Sienkiewicza, działalność społeczna i nieustanne orędownictwo za niepodległym państwem polskim odegrały niezwykle istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę państwowości. Niech Sienkiewiczowska spuścizna stanowi podstawę patriotycznego wychowania młodych pokoleń Polaków."  W uchwale przytoczono też słowa Stanisława Cata-Mackiewicza, który napisał o Sienkiewiczu: „My wszyscy z niego".

Feliks Nowowiejski
Feliks Nowowiejski

Rok 2016 – Rokiem Feliksa Nowowiejskiego

            W tym roku przypada 70. rocznica śmierci, a za rok - 140. rocznica urodzin twórcy. Feliks Nowowiejski to: kompozytor, dyrygent, autor muzyki do „Roty” Marii Konopnickiej. W 500. rocznicę Bitwy pod Grunwaldem, 15 lipca 1910 r. utwór został po raz pierwszy wykonany przed pomnikiem Grunwaldzkim w Krakowie przez chór pod batutą kompozytor.

 Uchwała głosi, iż „Nowowiejski zawsze stał po stronie polskości i polskiej kultury(…). Artysta był autorem wielu pieśni patriotycznych, które umacniały tożsamość narodową Polaków. W niepodległej Polsce brał czynny udział w tworzeniu i organizowaniu życia artystycznego. (...) Jego dorobek wywarł wpływ na kulturę muzyczną całego świata, a w szczególności Polski. Artysta zawsze stał po stronie polskości i polskiej kultury." 

Znak Spadochronowy
Znak Spadochronowy

Rok 2016 – Rokiem Cichociemnych

       „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby oddać hołd wszystkim Cichociemnym, którym należy się szacunek całego Narodu oraz przekazać pamięć o Nich kolejnym pokoleniom, ogłasza rok 2016 - Rokiem Cichociemnych" - głosi uchwała.

W tym roku minie 75. rocznica, kiedy w nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. miał miejsce pierwszy zrzut do walki w okupowanej Polsce Cichociemnych - spadochroniarzy Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Uchwała głosi, iż: „Działania Cichociemnych umożliwiły nawiązanie łączności z krajem drogą lotniczą oraz przeprowadzenie akcji sabotażowo-dywersyjnych przeciwko okupantom. Do końca 1944 roku na obszar Polski zrzuconych zostało 316 Cichociemnych, z których 112 oddało życie za wolną Ojczyznę. Kilkudziesięciu kolejnych żołnierzy polskich - spadochroniarzy - skierowano do innych okupowanych krajów w Europie"

W dokumencie przypomniano, że Cichociemni stanowili elitę Polskich Sił Zbrojnych. Dodano, że z uwagi na swoje zasługi w walce o niepodległość Polski, powinni mieć oni stałe miejsce w panteonie polskich bohaterów narodowych. W uchwale podkreślono też konieczność upowszechniania wiedzy o osiągnięciach i poświęceniu Cichociemnych oraz instytucjonalnego i obywatelskiego wsparcia działań podejmowanych w tym zakresie m.in. przez ich rodziny oraz Fundację im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

 
 
 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>