sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI OBUDŹCIE POLSKĘ!

 

          Zapraszamy młodzież do udziału w konkursie patriotycznym „Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!”

              Konkurs pod patronatem łódzkiego oddziału IPN organizowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj łódzkiego przez Posła na Sejm RP Piotra Polaka, Posła na Sejm RP Roberta Telusa i Senatora RP Przemysława Błaszczyka.

               To już trzecia edycja, w której zmierzy się prawie 2 tys. dziewcząt i chłopców, bardzo dobrze przygotowanych przez swoich nauczycieli i opiekunów z ponad 80 szkół ponadgimnazjalnych.

              W finale trzy osoby z najlepszymi wynikami otrzymają tablety, a siedem kolejnych nagrody książkowe, w etapach szkolnych i regionalnych nagrodami są książki, natomiast wszyscy otrzymają drobne upominki i gadżety oraz imienne dyplomy.

 

PATRONAT

              Konkurs ŻOŁNIERZE WYKLĘCI OBUDŹCIE POLSKĘ! organizowany jest pod patronatem IPN/Oddział w Łodzi.

              Patronat medialny objął Nasz Dziennik

Regulamin konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI OBUDŹCIE POLSKĘ!

 1. I.                   CELE KONKURSU
 2. Popularyzacja historii;
 1. Rozbudzanie zainteresowania wiedzą o Żołnierzach Wyklętych:
 2. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży;
 3. Przybliżenie działalności i roli żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny;

 

 1. II.                TEMATYKA KONKURSU

Wiedza o historii i postaciach Żołnierzy Wyklętych;

 

 1. III.             ORGANIZACJA KONKURSU
 2. Konkurs pod patronatem IPN w Łodzi;
 3. Adresat konkursu: uczniowie szkół ponadgimazjalnych w powiatach: sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim, pajęczańskim, łaskim, zduńskowolskim, pabianickim, zgierskim, poddębickim, łęczyckim, łowickim, kutnowskim; opoczyńskim, skierniewickim, rawskim, tomaszowskim, radomszczańskim, bełchatowskim, piotrkowskim, w Piotrkowie Trybunalskim m.npp. i w Skierniewicach m. npp.
 4. Organizatorzy konkursu: Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Poseł na Sejm RP Robert Telus, Senator RP Przemysław Błaszczyk;
 5. Koordynator konkursu: Dorota Więckowska;
 6. Komisja konkursowa w pierwszym i drugim etapie: przedstawiciel parlamentarzystów i dwóch nauczycieli powołanych przez dyrektora szkoły;
 7. Komisja konkursowa w trzecim etapie: przedstawiciel IPN i dwóch przedstawicieli parlamentarzystów;
 8. Rodzaj konkursu: trzyetapowy;

a)      Etap pierwszy - szkolny;

b)      Etap drugi - regionalny;

c)      Etap trzeci - finał wojewódzki;

 1. Miejsce przeprowadzenia konkursu:

a)      Etap pierwszy - zgłoszone szkoły;

b)      Etap drugi, regionalny – jedna ze szkół z regionu, biorących udział, do uzgodnienia po etapie pierwszym;

c)      Etap trzeci, finał wojewódzki –Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gdańska 100/102 w Łodzi;

 1. Pytania:

a)      Etap pierwszy: test 30 pytań jednokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 45 min.);

b)      Etap drugi: test 40 pytań jednokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 60 min.);

c)      Etap trzeci: test 50 pytań jednokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 60 min.);

d)     Dogrywka w pierwszym, drugim i trzecim etapie: test 10 pytań wielokrotnego wyboru;

 1. Sprawdzanie prac i wyniki – bezpośrednio po oddaniu prac przez uczniów;

11. Do etapu drugiego zostaną zakwalifikowani laureaci trzech pierwszych miejsc
z każdej szkoły;

12. Do etapu trzeciego zostaną zakwalifikowani laureaci sześciu pierwszych miejsc
z każdego etapu regionalnego;

13. W finale, w przypadku uzyskania najlepszego wyniku przez, co najmniej dwie osoby przeprowadzana będzie wśród nich dogrywka o nagrodę główną;

14. W finale, w przypadku uzyskania jednakowych wyników miejsc od drugiego do dziewiątego zostaną przeprowadzone dogrywki;

15. W dogrywce (w każdym z etapów) w przypadku uzyskania jednakowych wyników, zwycięża osoba, która pierwsza oddała test;

 

 1. IV.             PODZIAŁ NA REGIONY:

I region – powiaty: sieradzki, wieluński, wieruszowski, pajęczański;

II region – powiaty: łaski, zduńskowolski, pabianicki, zgierski;

III region – powiaty: poddębicki, łęczycki, łowicki, kutnowski;

IV region – powiaty: rawski, skierniewicki, Skierniewice m. npp;

V region – powiaty: opoczyński, tomaszowski, radomszczański;

VI region – powiaty: bełchatowski, piotrkowski, Piotrków Trybunalski m. npp;

 

 1. V.                NAGRODY I etap (w każdej szkole);
  1. Nagrody książkowe dla trzech osób z najlepszymi wynikami;
  2. Wszyscy uczestnicy: dyplomy i gadżety;

 

 1. VI.             NAGRODY II etap;
 • Nagrody książkowe dla trzech osób z najlepszymi wynikami;
 • Wszyscy uczestnicy: dyplomy i upominki;

 

 1. NAGRODY III etap:
 • Pierwsze miejsce – tablet
 • Drugie miejsce – tablet
 • Trzecie miejsce – tablet;
 • Miejsca od czwartego do dziewiątego – nagrody książkowe;

 

 1. VIII.       WRĘCZENIE NAGRÓD
  1. Pierwszy i drugi etap: bezpośrednio po oddaniu i sprawdzeniu prac w szkołach;
  2. Finał: bezpośrednio po oddaniu i sprawdzeniu prac w siedzibie IPN;

 

 1. IX.             TERMINY

Zgłoszenia do konkursu: przesyłają nauczyciele przygotowujący uczniów lub dyrektorzy szkół w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2015, godz. 15.00 pocztą elektroniczną na adres e-mail:

 • piotr.polak2016@vip.onet.pl (dla powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, łaskiego, zduńskowolskiego, pabianickiego, zgierskiego, poddębickiego, łęczyckiego, łowickiego, kutnowskiego);
 • telusrobert.biuro@gmail.com (opoczyńskiego, skierniewickiego, rawskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego, Piotrków Trybunalski m. npp. i w Skierniewice m. npp.);

 

Zgłoszenie sporządzone w tabeli oraz przesłane w programach Word i PDF musi zawierać następujące informacje:

Imię i nazwisko uczestnika, adres mailowy uczestnika, nazwę szkoły, klasę, imię
i nazwisko opiekuna i dyrektora szkoły wraz z adresem tel./fax i e-mail szkoły oraz telefon kontaktowy i adres mailowy do nauczyciela – opiekuna; Wzór tabeli w załączeniu;

 • Termin konkursu (etap pierwszy):

Od 6 stycznia 2016 - dokładną datę ustalają:

 • P. Dorota Więckowska, tel. 668 42 17 50; piotr.polak2016@vip.onet.pl (dla powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, łaskiego, zduńskowolskiego, pabianickiego, zgierskiego, poddębickiego, łęczyckiego, łowickiego, kutnowskiego);
 • P. Sylwia Pręcikowska, tel. 661 975 459; telusrobert@gmail.com (dla powiatów: opoczyńskiego, skierniewickiego, rawskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego, Piotrków Trybunalski m. npp. i w Skierniewice m. npp.);

Termin konkursu (etap drugi) – po zakończeniu etapu pierwszego w każdym
z regionów. Dokładną datę ustalają:

 • P. Dorota Więckowska, tel. 668 42 17 50; piotr.polak2016@vip.onet.pl (dla powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, łaskiego, zduńskowolskiego, pabianickiego, zgierskiego, poddębickiego, łęczyckiego, łowickiego, kutnowskiego);
 • P. Sylwia Pręcikowska, tel. 661 975 459; telusrobert@gmail.com (dla powiatów: opoczyńskiego, skierniewickiego, rawskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego,  Piotrków Trybunalski m. npp. i w Skierniewice m. npp.);

 

Termin konkursu (finał wojewódzki):

 • 7 marca 2016

 

 1. X.                WYMAGANIA Z ZAKRESU
  1. Wiadomości zawartych na stronach Sejmu i Senatu, (dotyczących Żołnierzy Wyklętych):

http://www.sejm.gov.pl/

http://www.senat.gov.pl/

 1. Wiadomości zawartych na stronach internetowych (dotyczących Żołnierzy Wyklętych):

http://www.piotrpolak.pl/

http://www.telusrobert.pl

http://www.wykleci.ipn.gov.pl

                        http://ipn.gov.pl

 1. Wiadomości zawartych w podręcznikach dla szkół ponadgimnazjalnych wszystkich autorów – podstawa i rozszerzenie, dotyczących Żołnierzy Wyklętych i czasów, w jakich żyli;
 2. Pozycja książkowa: ,,Żołnierze Wyklęci niezłomni bohaterowie” Joanna Wieliczka-Szarkowa, Wydawnictwo AA s.c., Kraków 2013; lub inna pozycja    o tej tematyce;
 3. Pozycja książkowa: Dziurok, M. Gałęzowski, L. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989; Warszawa 2011;
 4. Pozycja książkowa: „Dla Niepodległej. Żołnierze Wyklęci 1944-1963”, pod redakcją Dariusza Piotra Kucharskiego i Rafała Siechury; Społaczny Komitet Upamiętniania „Żołnierzy Wyklętych” w Poznaniu; Poznań 2015;

 

 1. XI.             UWAGI KOŃCOWE:
 1. 1.      Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają telefonicznie
  i mailowo:
 • P. Dorota Więckowska, tel. 668 42 17 50; piotr.polak2016@vip.onet.pl (dla powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, łaskiego, zduńskowolskiego, pabianickiego, zgierskiego, poddębickiego, łęczyckiego, łowickiego, kutnowskiego);
 • P. Sylwia Pręcikowska, tel. 661 975 459; telusrobert@gmail.com (opoczyńskiego, skierniewickiego, rawskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, bełchatowskiego, piotrkowskiego, Piotrków Trybunalski m. npp. i w Skierniewice m. npp.);

 

 1. 2.      Wszystkie spory i odwołania rozstrzygają organizatorzy;
 2. 3.      W konkursie nie mogą brać udziału w/w parlamentarzyści, pracownicy, współpracownicy posłów i ich rodziny, a także pracownicy IPN w Łodzi oraz ich rodziny;
 1. Konkurs – z przyczyn niezależnych od organizatorów – może zostać odwołany lub odbyć się w innym terminie;
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i innego podziału nagród;

 

Uwaga:

Co tydzień będziemy zamieszczać jedno przykładowe pytanie z naszej bazy pytań;

 

Przykładowe pytania

1. Na zdjęciu obok, przedstawiającym uproszczoną mapką Cmentarza Wokjskowego na Powązkach, zaznaczono trzy pola oznaczone literami ,,A", ,,B" i ,,C". Kwatera "Ł", czyli ,,Łączka" znajduje się w pobliżu jednego z tych pół. ,,Łączka" nie została oznaczona literami:

a) B i C;

b) A i B;

c) C i A;

d) Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa;

Do pobrania

PYTANIA NA KONKURS

Poniżej pytanie, które może pojawić się na etapie szkolnym konkursu.

CZYM SZCZEGÓLNIE ZASŁYNĄŁ HENRYK FLAME W CZASIE ODPUSTU W SWOJEJ PARAFII?

 1. Uczestniczył we mszy św. z całym pułkiem żołnierzy;
 2. Uczestniczył kazdego roku we mszy św. mimo zagrożenia ze strony wroga;
 3. Zawsze na odpust przylatywał samolotem;
 4. W trakcie mszy św. samolotem okrążył kilka razy wieżę kościoła i odleciał;
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>