sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

In memoriam

Anno Domini 2020

Stało się to za pontyfikatu papieża Franciszka, kiedy biskupem włoclawskim był Wiesław Antoni Mering, a Proboszczem Parafii Pęczniew - Ksiądz Marek Daczkowski.

Kościół został wzniesiony w 1761 roku, a przedłużony - staraniem parafian -  w 1818 roku.

Z dniem 13 października 2017 roku rozpoczął się remont kościoła.

Staraniem proboszcza pozyskiwano środki finansowe, które wspierali chojnie parafianie.

W  roku 2017 wzmocniono fundamenty i wymieniono podwalinę.

W latach 2018-2018 wyremontowano konstrukcje ścian zrębowych, wymieniono oszalowanie zewnętrzne i postawionio na nowo kruchtę boczną od południowej strony.

W roku 2020 postawiono na nowo wieżyczkę, wymieniono dach z blachy na gont modrzewiowy, przywracając wygląd kościoła.
 

 
Dokument - drukowany na papierze czerpanym - we wrześniu 2020 podpisali:

Ks. Marek Daczkowski - Proboszcz Parafii św. Katarzyny Panny i Męczennicy w Pęczniewie;

Piotr Polak  - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;

Dorota Więckowska - Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego;

Marcin Janiak - Wójt Gminy Pęczniew;

Maciej Kuś - projektant;

Marek Kotlarz - ekipa remontowa;

Parafianie:DOKUMENT ZOSTAŁ WŁOŻONY DO SZCZELNEGO POJEMNIKA I ZAMUROWANY NA - CO NAJMNIEJ - 50 LAT W REMONTOWANEJ KOPULE WIEŻYCZKI KOŚCIOŁA

  

FOTORELACJA

 
 
 
 
 
 
 
 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>