sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Finał Regionalny konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI OBUDŹCIE POLSKĘ! Łask

                 Uczniowie szkół średnich z powiatów: łaskiego, pabianickiego i zgierskiego przystąpili do konkursu o Żołnierzach Niezłomnych. To już VII edycja trzyetapowego konkursu wojewódzkiego, zorganizowanego przez Posła na Sejm RP Piotra Polaka, Senatora RP Macieja Łuczaka i Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego Dorotę Więckowską.

         Ten finał regionalny konkursu, był zaplanowany na marzec 2020, ale z powodu pandemii musiał zostać odłożony. Z tej też przyczyny do tego etapu nie przystąpiło ponad dziesięciu absolwentów z tych szkół.

                 W I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku - laureaci etapów szkolnych - przystąpili do testu wiedzy, rozwiązali 40 pytań testowych. Spośród nich wyłoniliśmy siedmioro najlepszych, których zakwalifikowaliśmy do Finału Wojewódzkiego w Łodzi.

Laureaci

  • Przemysław Podemski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku (I miejsce) - nauczyciel: Pani Aneta Grudzińska;


  • Aleksandra Prorok z Zespołu Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianice w Pabianicach (II miejsce) - nauczyciel: Pani Agnieszka Klimecka;

  • Dominika Augustajtys z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach (III miejsce) - nauczyciel: Pani Magdalena Klewin;

 

  • Damian Augustyniak z Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Widzewie (III miejsce) - nauczyciel: Pani Beata Chmura;

 

  • Natalia Głowinkowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku (III miejsce) - nauczyciel: Pan Radosław Faber;

 

  • Kacper Rychlik z Zespołu Szkół nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach (IV miejsce) nauczyciel: Pan Adrian Tomes;

 

  • Krystian Rosiński z Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych  (V miejsce) nauczyciel etapu szkolnego: Pani Mirosława Faber;

              Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody. Za I miejsce tablet, za miejsca III-VII atrakcyjne nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i zestawy nagród za udział.
Konkurs przerowadziła Dorota Więckowska.

           Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom wiedzy oraz umiejętności rozwiazywania trudnych testów.

             Następny etap - Finał Wojewódzki - odbędzie się 28 września 2020 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Początek godz. 10.00

                Dziękuję za pomoc w zorganizowanu tego etapu Pani Dyrektor Ewie Ołowni, a także Panu Radosławowi Faberowi - nauczycielowi historii.

Dorota Więckowska           Za wieloletnią współpracę, zaangażowanie i pomoc dziękuję Pani Dyrektor Małgorzacie Ziarnowskiej, dzięki której w tej szkole zaczęliśmy zachęcać uczniów do udziału w różnych patriotycznych zmaganiach, a przez te lata - od kiedy w 2007 r. zostałem posłem - było ich wiele. Zawsze byliśmy - razem z dyrektor mojego biura Dorotą Więckowską - mile, z sympatią przyjmowani w progach tej placówki. Chętnie też wracaliśmy z kolejnymi inicjatywami. Mam nadzieję, że tak dobrze nawiązana współpraca będzie nadal kontynuowana, a Panią Dyrektor zapraszam na spotkania w szkole i nie tylko.

Piotr Polak

            

FOTORELACJA

 
 
 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>