sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Św. Jan Paweł II Patronem Roku 2015

Święty Jan Paweł II patronem roku 2015

Jan Paweł II
Jan Paweł II

                „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia ustanowić rok  2015 Rokiem św. Jana Pawła II w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata.”

           Uchwały w sprawie ustanowienia danego roku rokiem wydarzenia lub osoby są szczególnym rodzajem uchwał. Zgodnie z regulaminem Komisja Kultury i Środków Przekazu może rekomendować Sejmowi ustanowienie najwyżej trzech patronów roku. Na rok 2015 rekomendowała: Jana Pawła II, Jana Długosza oraz uczczenie w ten sposób 250. rocznicy powołania Teatru Narodowego.
Posłowie na 81. posiedzeniu Sejmu uchwalił rok 2015 Rokiem Jana Pawła II. W przyszłym roku przypada 10. rocznica śmierci papieża Polaka i pierwsza rocznica kanonizacji  Wielkiego Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła II.  Parlamentarzyści  podkreślali jak ogromnym świadectwem wiary było życie Jana Pawła II i jego ogromne zasługi w proces odradzania się niepodległego państwa polskiego,  a jego odejście zjednoczyło wszystkich Polaków, niezależnie od wyznania i poglądów.

              "Czuwam - to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje ... " – te słowa papieża będą motywem przewodnim inicjatyw poświęcanych jego osobie.

             Na tym samym posiedzeniu ustanowiono  również rok  2015 imienia Jana Długosza. W przyszłym roku przypada 600. rocznica urodzin Jana Długosza – wybitnego polskiego historyka, dyplomaty i duchownego.  Jan Długosz jest ojcem polskiej historiografii i heraldyki oraz twórcą największego dzieła opisującego dzieje państwa polskiego – Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego.

              Rok 2015 ustanowiono także Rokiem Polskiego Teatru Publicznego, co ma uhonorować ludzi i instytucje tworzące polski teatr. W 2015 r. przypada 250. rocznica powołania Teatru Narodowego.

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>