sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Poseł Piotr Polak
Poseł Piotr Polak

O mnie

Piotr o Polaku

Lat 53 mgr inż. rolnik, żonaty – żona Barbara, nauczyciel w ZSP w Poddębicach, troje dzieci: Ania, Justyna – studentki, Piotruś – uczeń klasy IV.

Urodziłem się w roku 1961 w Zadzimiu. Tutaj też mieszkamy do dnia dzisiejszego. Z wykształcenia i zamiłowania jestem rolnikiem, choć od wczesnej młodości interesowałem się polityką, sportem, historią i geografią. Bardzo lubię podróżować. Staram się też być aktywny fizycznie. Z młodości pozostała mi pasja tańca towarzyskiego, kiedyś skończyłem trzystopniowy kurs taneczny. Jak każdy rolnik, uwielbiam kontakt i obcowanie z przyrodą. Zawsze z radością idę do sadu, lubię pielęgnować drzewa, doglądać kwitnących drzew czy cieszyć się dojrzewającymi jabłkami. Wolny czas poświęcam często przydomowemu ogrodowi.

Moje dzieciństwo to wspomnienia:
nauki w Szkole Podstawowej w Zadzimiu, opowieści dziadków o historii i czasach wojennych, praca i pomoc rodzicom w gospodarstwie rolnym, zabawy z siostrą i kolegami oraz kolejne, pasjami czytane historyczne i przygodowe książki.

W czasie studiów w Poznaniu doświadczyłem trudnych dni strajków na uczelni i stanu wojennego. Poznałem też wtedy wielu wspaniałych ludzi związanych z Solidarnością, działaczy niepodległościowych, katolickich i inteligenckich. Okres ten był dla mnie czasem zdobywania nowych życiowych doświadczeń, wielu przemyśleń i kształtowania tak do końca swoich poglądów i systemu wartości. To w Poznaniu, w 1983 roku, po raz pierwszy spotkałem się na pielgrzymce z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Cieszę się, że właśnie w latach wchodzenia w dorosłe życie dane mi było zostać jedynym z tych, którzy identyfikują się jako pokolenie JP II.

To w Poznaniu, w 1985 roku poznałem swoją przyszłą żonę. Dlatego to miasto pozostanie dla mnie na zawsze niezapomniane, pełne wielu pięknych wspomnień.

Lata 1994-2002 to czas pracy w Radzie Gminy Zadzim. Kolejne cztery lata to kadencja radnego powiatu poddębickiego. W latach 2006-2007 byłem starostą poddębickim.

Od roku 2007 jestem Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Już drugą kadencję pełnię ten zaszczytny mandat społecznego zaufania. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają i pomagają w wypełnianiu tych obowiązków. Zapraszam do dalszej współpracy.

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>