sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Wybrano Przewodniczącego NSZZ RI "Solidarność"

fot. Robert Telus
fot. Robert Telus

W niedzielę 20 listopada 2017 r. odbyły się wybory Przewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidarność"  Województwa Łódzkiego.

Dzięki głosom Rolników tę zaszczytną i odpowiedzialną funkcję pełnił będzie mieszkaniec Ziemi Opoczyńskiej, rolnik, członek związku od wielu lat -  Poseł na Sejm RP Robert Telus. Został tez wybrany delagatem na zjazd krajowy związku.Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>