sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

W łowickiej koszuli

               W tym roku, wraz z kilkunastu tysiącami mieszkańców i gości, wziąłem udział w uroczystościach Bożego Ciała w Łowiczu.

             Po raz pierwszy dane było mi wziąć czynny udział i podziwiać kolorową stolicę polskiej wsi z bogatą tradycją obchodzenia Święta Eucharystii, które zostało wprowadzone przez biskupa Roberta w 1246 roku w diecezji Liége. A papież Urban IV 1264 roku ustanowił je dla całego Kościoła. Na terenie Księstwa Łowickiego, w dokumentach z 1462 roku jest wzmianka, że prymas Polski Jan ze Sprowy herbu Odrowąż ustanowił odprawianie w kolegiacie łowickiej czwartków, w których odbywały się wotywy o Bożym Ciele.

       W czasach Jana ze Sprowy w Łowiczu funkcjonował zamek prymasowski, więc obchodzone tam Boże Ciało odbywało się z dużą celebrą. W XIX wieku mieszkańcy podłowickich wsi na obchdy Bożego Ciała zaczęli przybywać w pasiakach. Przybywali w kolorowych strojach do parafii katedralnej. Z czasem nastąpiło połączenie folkloru z kulturą mieszczańską. W końcu drugiej dekady ubiegłego wieku jeden z reporterów ,,National Geografic" nazwał Łowicz  „kolorową stolicą polskiej wsi”. 

           Do dziś treadycja łowickich strojów, z czasem przemieszana z tradycją mieszczańską utrzymała się i szczególnie jest widoczna w proceji Bożego Ciała - uroczystości wpisanej w obchody UNESCO. Dziękuję za zaproszenie na tę roczystość burmistrzowi Łowicza.

                Szczególne podziękowania należą sią Pani Kasi Tadeusiak, która wraz z rodziną zadbała o szczególny nastrój i oprawę uroczystości, a także za łowicką koszulę. To prezent ufundowany przez panią Katarzynę i wręczony w imieniu Łowicza.

                 Oli i Julce dziękuję za oprawę zdjęć. Bez łowickich dziewczynek nie byłoby tak pięknie. 

                 Do zobaczenia w przyszłym roku.

Piotr Polak

Przy IV Ołtarzu link

 
 
 
 
 
 
 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>