sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

W Katolickim Zespole Szkół

     Do konkursów organizowanych przez Posła na Sejm RP Piotra Polaka przystąpili - 29 lutego 2016 r. - uczniowie ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum przystąpiły do konkursu ,,Chrześcijańskie Korzenie Zjednoczonej Europy".

Młodzież z liceum napisała test o Żołnierzach Wyklętych.

          Za pomoc, zaangażowanie i współpracę dziękuję Dyrekcji szkoły - Pani Ewie Błaszczyk i księdzu Dyrektorowi Janowi Witkowskiemu.

 W imieniu posła konkurs przeprowadziły Panie Dorota Więckowska i Ilona Orłowska.

WYNIKI KONKURSÓW

 Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej 

LAUREACI KONKURSU CHRZEŚCIJAŃSKIE KORZENIE ZJEDNOCZONEJ EUROPY:

I miejsce – Rozalia Dobrowolska;

II miejsce – Joanna Dominiak;

II miejsce – Maja Ciołek;

Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej  i Ogólnokształcące Liceum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej

LAUREACI KONKURSU CHRZEŚCIJAŃSKIE KORZENIE ZJEDNOCZONEJ EUROPY:

I miejsce – Dominik Barczewski;

II miejsce – Jakub Dominiak;

III miejsce – Paulina Garbala;

III miejsce – Anna Miłek;

Ogólnokształcące Liceum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej

LAUREACI KONKURSU ŻOŁNIERZE WYKLĘCI OBUDŹCIE POLSKĘ!:

I miejsce – Karol Strzępa;

II miejsce – Krzysztof Czekalik;

FOTORELACJA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>