sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Uczniowie wieluńskiego Zespołu Szkół nr 2 w Sejmie

             Jak wyglądają obrady w Sejmie?

        Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wieluniu - 19.10.2016 r. mieli okazję sami zobaczyć. 

         Wraz z nauczycielami przyglądali się obradom z galerii sejmowej, zwiedzili też hole sejmowe i senackie, na szczególne chwile zatrzymując się przy tablicy upamętniającej poległych w czasie II wojny swiatowej posłów, a także przy tablicy upamiętniającej poległych w katastrofie smoleńskiej.

           Duże wrażenie zrobił na wszystkich korytarz marszałkowski oraz schody senackie - unikatowe w swojej archtekturze.

        Prawie wszyscy uczniowie po raz pierwszy zwiedzali ważne sale sejmowe, porównując je do częso ogladanych relacji telewizyjnych, w których najczęsiej widywana jest sala obrad i stanowiska dziennikarskie.

Również Senator Maciej Łuczak spotkał się z młodzieżą.

Kozystając z okazji pobytu w Warszawie młodzież zwiedziła również Belweder i Łazienki Królewskie oraz Muzeum Polin.

               Dziękuję Dyrekcji Szkoły za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do Sejmu, w którym udział wzięli uczniowie z najwyższą frekwencją w roku szkolnym 2015/2016, szczególnie Pani Dyrektor Agacie Piskuła, która wzięła również na siebie obowiązki opiekuna na wycieczce. Również Pani Renacie Marciniak należą się podziękowania za całodzienną pieczę nad młodzieżą.

              Panu Remigiuszowi Rudolfowi składam jeszcze raz wyrazy uznania za zachęcanie młodzieży do zapoznawania się z systemem tworzenia prawa w Polsce i zorganizowanie wyjazdu.

Piotr Polak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>