sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Święto Policji w Pabianicach

            Dziś przypada ważny - dla naszego wspólnego bezpieczeństwa - dzień, 24 lipca - Święto Policji.

Dziękuję za zaproszenie na tę ważną uroczystość Komendantowi Powiatowemu Policji w Pabianicach Cezaremu Petrusowi dla mnie i dla dyrektor mojego biura, pani Doroty Więckowskiej.

       W Pabianiach to uroczyste święto było obchodzone 19 lipca, lecz tego dnia zwołane było kolejne posiedzenie Sejmu RP i nie mogłem z tej przyczyny uczestniczyć w tej uroczystości. Głos w moim imieniu zabrała pani dyrektor:

               ,,Ekscelencjo, Czcigodni Księża, Panie Starosto, Pani Prezydent, Panie Komendancie, Policjantki i Policjaci, zaproszeni Goście

To wielki zaszczyt - w Dniu Święta Policji -  być jednocześnie zaproszonym i reprezentować pana Posła, który bierze czynny udział w pracach sejmowych w tym ważnym wydarzeniu. Poseł Piotr Polak - jako członek sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych - ma ścisły związek z służbami mundurowymi, w tym i z Policją. Współpracuje na co dzień nie tylko z MSWiA, ale także z Komendantem Wojewódzkom Policji, Komendantami Powiatowymi i Policjantami. Na ręce Pana Komendanta przekażę list od Pana Posła:

                                                                  

                                                                                                                        Insp.

                                                                                                                        Cezary Petrus

                                                                                                                      Komendant Powiatowy

                                                                                                                      Policji w Pabianicach

Podczas codziennego natłoku zajęć umyka nam jak wiele Wam – Policjantkom i Policjantom zawdzięczamy. To Wy czuwacie nad naszym bezpieczeństwem, nierzadko ryzykując swe zdrowie lub życie. To do Was zgłaszamy się o pomoc, kiedy pilnie jej potrzebujemy, a Wy zawsze na ten apel odpowiadacie.

   W hołdzie dla Waszych poczynań, działań, a także trudności  z nimi związanych, ustanowiono Dzień Policjanta, który uroczyście obchodzony jest 24 lipca.

   Z okazji tego pięknego Święta chciałbym życzyć Wam – Stróżom naszego bezpieczeństwa – aby Wasze codzienne starania przynosiły Wam satysfakcję oraz uznanie w oczach społeczeństwa.

  Życzę bezpiecznej pracy, zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

                                                        Poseł na Sejm RP

                                                             Piotr Polak

Panie Komendancie, gratuluję Panu Załogi, która ,,murem za Panem stoi", a Policjantkom i Policjantom odznaczeń i wyróżnień. Dziękuję również za patriotyczne wychowanie młodzieży z klas mundurowych oraz innej zaprzyjaźnionej z jednostką. Składam podziękowania za organizowanie wyjazdów do Sejmu oraz zapoznawanie dziewcząt i chłopców z procesem tworzenia w Polsce prawa. Wszystkim pracownikom życzę, abyście zawsze mieli tak kompetentnego i wrażliwego Komendanta. Mam nadzieję, że nasza współpraca i nawiązana przyjaźń pozostanie na zawsze. Dziękuję bardzo".

Przebieg całej uroczystości w Pabianicach został opisany na stronie internetowej pabianickiej Policji:

Święto Policji jest szczególnym dniem dla formacji policyjnych. 24 lipca 1919 roku powołano Policję Państwową. W tym roku obchodzimy 99. rocznicę jej powstania. Powiatowe obchody święta pabianickiej policji rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Mateusza w Pabianicach koncelebrowaną przez Biskupa Archidiecezji Łódzkiej Ireneusza Pękalskiego oraz kapelana łódzkiej policji ks. ppor. Jacka Syjuda, księży z dekanatu pabianickiego, konstantynowskiego i łaskiego na czele z dziekanem dekanatu pabianickiego ks. kan. Ryszardem Stankiem, biskupem diecezji warszawskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego ks. Janem Cieślarem w intencji policjantów i pracowników policji. Biskup Ireneusz Pękalski podczas przejmującej homilii jako przykład bardzo dobrze pełnionej służby wskazał pabianickich policjantów, których codzienna służba wypełniona profesjonalizmem, empatią i niesieniem pomocy bliźniemu jest służbą drugiemu człowiekowi. Po mszy świętej dalsza część uroczystości odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach. Jej gospodarzem był Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Cezary Petrus.

Podczas uroczystości wręczone zostały policjantom awanse na wyższe stopnie służbowe. Podczas tegorocznego święta otrzymało je w sumie 57 funkcjonariuszy. Akty mianowania wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski wraz komendantem powiatowym insp. Cezarym Petrusem. W korpusie oficerów młodszych awansowało 2 policjantów, w korpusie aspirantów – 33, w korpusie podoficerów 16 funkcjonariuszy. Stopień starszego posterunkowego otrzymało 6 policjantów. Święto Policji to również okazja do docenienia codziennej pracy pabianickich policjantów i pracowników policji. Komendant Główny Policji uhonorował 8 funkcjonariuszy za zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywanych obowiązkach służbowych, a komendant powiatowy insp. Cezary Petrus w sposób szczególny wyróżnił asp. Krzysztofa Jędrysa jako najlepszego strażaka w policyjnym mundurze. Wyróżnienia z rąk szefa pabianickiej policji otrzymało również dwoje pracowników cywilnych. 

Święto Policji to także wyjątkowa okazja by podziękować tym osobom, które na co dzień w sposób szczególny wspierają działania pabianickiej policji. Komendant Powiatowy wręczył podziękowania Zastępcy Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Panu Piotrowi Jóźwiakowi oraz Pani Bożenie Matuszczak-Królak za nieocenioną pomoc, serdeczność, wspaniałą atmosferę współpracy oraz ogromne zaangażowanie w działania podejmowane wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Pabianicach na rzecz edukacji najmłodszych, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu społecznej odpowiedzialności biznesu. Insp. Cezary Petrus podziękował również dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach, nauczycielom zawodu oraz uczniom klas zawodowych i technikum tej szkoły za pomoc w kompleksowych pracach związanych z remontem pabianickiej komendy. Ciepłe słowa i podziękowania skierował także do właściciela jednej z pabianickich szkół nauki jazdy za realizowanie celu publicznego poprzez angażowanie się w różnego rodzaju projekty na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również uczniowi klasy mundurowej Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach za ogromne zaangażowanie w działania profilaktyczne prowadzone przez policjantów na terenie naszego miasta.  

Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości. Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Cezary Petrus w swoim przemówieniu podziękował policjantom za zaangażowanie w zwalczaniu przestępczości, za budowanie pozytywnego wizerunku policji.

- Dziś pabianicka policja dąży do poprawy efektywności ścigania sprawców przestępstw, a co najważniejsze, do budowania Policji otwartej i aktywnie uczestniczącej w życiu społeczności lokalnej – mówił komendant. Wskazując na dzielnicowego konstantynowskiego komisariatu sierż. szt. Artura Fraszkę, jako jednego z pięciu laureatów ogólnopolskiego konkursu ,,Policjant, który mi pomógł” wyraził pragnienie, by synonimem określenia pabianickiej policji stało się Bezpieczeństwo i Zaufanie. Życzył także awansowanym, aby ich służba i praca spotykała się na co dzień ze społecznym szacunkiem, uznaniem i ludzką życzliwością. Podziękował również rodzinom i bliskim funkcjonariuszy, za ich wyrozumiałość, wsparcie w wielu trudnych chwilach i cierpliwe oczekiwanie na powrót po służbie do domu. Podziękował także wszystkim, którzy udzielają nieustającej pomocy i wsparcia w działaniach pabianickiej Policji, a także tym, z którymi na co dzień współpracują policjanci. Słowa podziękowania skierował do parlamentarzystów, duchownych, prokuratora rejonowego w Pabianicach, władz samorządowych powiatu pabianickiego, miasta Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, gmin Pabianice, Lutomiersk, Dobroń, Ksawerów, Dłutów, wiceprzewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego w Łodzi, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi, prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi, kierownictwa Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi, dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, dyrekcji pabianickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, zaprzyjaźnionym służbom mundurowym, dyrekcji i pracowników pomocy społecznej, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz mediów. – Nasza służba z pewnością nie byłaby tak efektywna, gdyby nie bieżąca współpraca i wspieranie nas przez samorządy, instytucje i służby mundurowe – mówił insp. Cezary Petrus. „Róbmy to co konieczne, potem zróbmy to co możliwe, a wkrótce odkryjemy, że dokonaliśmy niemożliwego” – tymi słowami św. Franciszka z Asyżu zakończył swoje przemówienie.

Głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski, który odczytał list Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego skierowany do pabianickich policjantów. W tym szczególnym dniu komendant wojewódzki przekazał wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom oraz pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach wyrazy najwyższego uznania za rzetelną i ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także życzył spokojnej i dającej satysfakcję służby.  

Podczas uroczystości życzenia policjantom i pracownikom policji składali również zaproszeni goście. Dziękowali funkcjonariuszom za profesjonalną służbę, pełną empatii, otwartości i chęci niesienia pomocy. Życzyli samych sukcesów w pracy zawodowej, wytrwałości i powodzenia w codziennej trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu pabianickiego. By trudna i odpowiedzialna służba była dla nich zawsze źródłem satysfakcji i zadowolenia, a wszystkim działaniom towarzyszyła ludzka przychylność i życzliwość. Na ręce komendanta powiatowego złożyli listy gratulacyjne.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski, w imieniu posła na Sejm RP Piotra Polaka, dyrektor biura Dorota Więckowska, w imieniu senatora RP Macieja Łuczaka, dyrektor biura Małgorzata Grzesiak-Cieślak. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych miasta, powiatu i ościennych gmin: Starosta Pabianicki Krzysztof Habura, Przewodniczący Rady Powiatu Florian Wlaźlak wraz z radnymi powiatowymi, a także członkowie zarządu powiatu pabianickiego  Irenę Grenda oraz Gabriela Wenne-Błażyńska, I Zastępcą Prezydenta Miasta Pabianic Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzejem Żeligowskim i radnymi miejskimi oraz Monika Szewczyk, Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych, burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Henryk Brzyszcz, wójt Gminy Dłutów Grażynę Maślankę – Olczyk, wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Arkadiuszem Jędrzejczykiem, wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak, wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski  wraz z przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Rychlikiem, wójt gminy Pabianice Henryk Gajda, Prokurator Rejonowy w Pabianicach Monika Piłat.

Wśród zaproszonych gości było także duchowieństwo na czele z dziekanem dekanatu pabianickiego ks. kan. Ryszardem Stankiem, biskupem diecezji warszawskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego ks. Janem Cieślarem, proboszczem parafii św. Mateusza Andrzejem Chmieleckim i Archidiecezjalnym Duszpasterzem Policji w Łodzi ks. ppor. Jackiem Syjudem.

Obecni byli także: dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi Iwona Wieczorek, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Marcin Szmaja, Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi  Agnieszka Łukomska – Dulaj, Zastępca Kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi Bogumił Marona, Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi  Krzysztof Wójcik, specjalista ds. komunikacji Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja Oddział - Łódź Bożena Matuszczak-Królak, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych: w imieniu Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach bryg. Paweł Karasiński, Komendant Straży Miejskiej w Pabianicach Tomasz Makrocki, Komendant Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Przemysław Borowski, Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi  ppłk SG Monika Szczygieł, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Wiesław Jaskulski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pabianicach druh Roman Figiel oraz prezesi zarządów oddziałów gminnych związków ochotniczych straży pożarnych jak również prezesi ochotniczych straży pożarnych, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Jan Berner wraz z żoną Lidią Berner, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi Jarosław Olbrychowski wraz z członkami stowarzyszenia, członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Pabianicach, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna Adam Pewniak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Grotniki Józef Lipiński, jak również komendanci policji: Komendant Powiatow Policji w Zgierzu podinsp. Robert Śniecikowski,  Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Łasku mł. insp. Robert Krawczyk. Obecni byli przedstawiciele wielu instytucji na co dzień współpracujących i wspierających pabianicką policją, w tym: Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach Elżbieta Misiewicz – Majdas, Dyrektor Muzeum Miasta Pabianic Ryszard Adamczyk, Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Grażyna Nowak, Prezesa Uniwersytetu III Wieku w Pabianicach Ewa Wadowska – Filarska, Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej Bożena Bednarska, Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Rafał Kunka, Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim Andrzej Juszczak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie Marzena Berner, Dyrektor Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie Marek Smuga, Przewodniczący Rady Podregionu NSZZ Solidarność Krzysztof Górny, Przewodniczący PTTK w Pabianicach Sławomir Szczesio, Dyrektor Banku Pocztowego – Monika Zabłocka, jak również kadra pedagogiczna z pabianickich oraz gminnych szkół i placówek, kadra kierownicza, policjantki, policjanci, pracownicy pabianickiej policji, ich rodziny oraz lokalne media.

(źródło http://www.pabianice.policja.gov.pl)


Sierz. sztab. Artur Fraszka z biskupem ireneuszem Pękalskim
Sierz. sztab. Artur Fraszka z biskupem ireneuszem Pękalskim

           

 

          Następnego dnia - 19 lipca 2018 r. -  w Komendzie Głównej Policji odbyła się niezwykła uroczystość z okazji XI edycji ogólnopolskiego konkursu: ,,Policjant, który mi pomógł”.  Wśród nagrodzonych był konstantynowski dzielnicowy, sierżant sztabowy Artur Fraszka. Z rąk Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka oraz Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha odebrał statuetkę oraz list gratulacyjny.

Chciałbym również pogratulować sierżantowi odwagi i postawy godnej najwyższych laurów:

Sierż. sztab. Artur Fraszka w Sejmie RP
Sierż. sztab. Artur Fraszka w Sejmie RP

                                                                                                                 Sierż. sztab.

                                                                                                                 Artur Fraszka

W dowód uznania dla Pana działań podejmowanych na rzecz pomocy osobom potrzebującym składam Panu serdeczne gratulacje. Pańska postawa charakteryzująca się bezinteresownością, zaangażowaniem oraz szczerą chęcią niesienia pomocy jest w dzisiejszych czasach rzadkością i zasługuje na wyróżnienie. Oby stała się  dla innych ludzi wzorem godnym naśladowania oraz motywacją do przezwyciężenia własnych słabości i dała siłę do walki o dobro drugiego człowieka.

Chcę także Panu podziękować za trud, z jakim wykonuje Pan swoje obowiązki, za determinację, która pomaga Panu osiągnąć wytyczone cele. Dziękuję za to, że służba w Policji jest dla Pana prawdziwym powołaniem, misją, przywracającą godność istocie ludzkiej. Dziękuję za serce okazywane ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, za poświęcony im czas, za życzliwość i okazywane im serce. Doceniam Pański codzienny wysiłek wkładany w walkę z ludzkimi problemami, za empatię i wrażliwość pozwalającą zrozumieć drugiego człowieka. Jestem głęboko przekonany, że Pańska postawa jest powodem do dumy nie tylko dla Pana najbliższych członków rodziny i przyjaciół, Pańskich kolegów z pracy oraz przełożonych, a także sąsiadów i znajomych. Także i my, jako obywatele naszego kraju oraz mieszkańcy województwa łódzkiego jesteśmy dumni z Pana zasług i dokonań. Podziękowania należą się także mieszkance Konstantynowa Łódzkiego, która w dowód wdzięczności napisała list ukazujący Pańskie działania. O tak pięknej i moralnej postawie nie wolno milczeć – trzeba ją ukazywać jako drogowskaz dla wszystkich ludzi.

Życzę Panu, aby kolejne lata Pańskiej służby przebiegały w zdrowiu i spokoju; aby każde napotkane na Pańskiej drodze wyzwanie mogło przerodzić się w sukces, aby Pańskie poczynania były doceniane i stawały się jeszcze większą motywacją do walki o lepsze jutro.

                                                                                                            Poseł na Sejm RP

                                                                                                                 Piotr Polak

   Na zakończenie chciałbym podziękować pabianickim policjantom za czynny udział w patriotycznym wychowaniu młodzieży. Zacytuję dwa artykuły ze strony internetowej:

Młodzież i policjanci z Pabianic zwiedzili stolicę

Pabianiccy policjanci, uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach oraz laureatki konkursu plastycznego ,,Granatowa historia Zbrodni Katyńskiej” uczestniczyli w wycieczce do Warszawy zorganizowanej z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach przy współpracy biura posła na Sejm RP Piotra Polaka. Policjanci kultywując znaczenie etosu służby w odniesieniu do wzorców postępowania policjantów przedwojennej Policji Państwowej zwiedzali stolicę w granatowych mundurach.

Po Warszawie ponad 40 osobową grupę mundurowych i młodzieży wraz z opiekunami oprowadzała dyrektor biura poselskiego posła na Sejm RP Piotra Polaka pani Dorota Więckowska. W programie uwzględniono zwiedzanie Belwederu i Łazienek Królewskich, Muzeum Powstania Warszawskiego, Sejmu i Senatu.

Niezapomniana i niecodzienna lekcja z okresu oświecenia rozpoczęła się spacerem po ogrodach Łazienek Królewskich nazywanych również ,,najszczęśliwszym miejscem w Warszawie”, letniej rezydencji króla Stanisława Augusta. Można było zobaczyć i zwiedzić takie perły europejskiej architektury, jak: Pałac na Wyspie - jeden z najcenniejszych polskich zabytków w stylu klasycystycznym, z Królewską Galerią Obrazów, Pałac Myślewicki, w którym zachowały się oryginalne polichromie Jana Bogumiła Plerscha, m.in. widoki Rzymu i Wenecji. Idąc dalej ogrodowymi alejami oczom zwiedzających ukazał się Biały Domek, letnia siedziba księcia Józefa Poniatowskiego, o rzadko spotykanej architekturze. Budowla z każdej strony jest jednakowa i jako jedyna w Łazienkach ma dach wykończony belwederkiem. Wśród pereł architektury zobaczyć można było wykonany z brązu pomnik wybitnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina, siedzącego pod wierzbą płaczącą. Pomnik w latach 20-tych zbudowany był ze składek społeczeństwa. W czasie II wojny światowej został przetopiony przez Niemców na kule armatnie. Dopiero w latach 50-tych został ponownie postawiony z pieniędzy uzbieranych od społeczeństwa.

Alejami Łazienek Królewskich grupa przeniosła się prosto do Belwederu. W Belwederze obejrzeć można było wystawę poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, salę historii Orderu Wojennego Virtuti Militari, Kaplicę Belwederską, wybrane sale historyczne oraz zrekonstruowany Gabinet Marszałka Piłsudskiego.

Kolejnym punktem zwiedzania było Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie odbyła się żywa lekcja historii zatytułowana ,,63 dni Powstania Warszawskiego”. Opowiadano o przyczynach wybuchu powstania, jego przebiegu, pierwszych sukcesach i pomocy, jaką uzyskali Polacy z zewnątrz od aliantów. Pomocy, która w rezultacie była bardzo skromna i niewystarczająca. Młodzież dowiedziała się również o bardzo wrogim, negatywnym stosunku Stalina do powstania, podstawowych elementach taktyki żołnierzy polskich i strony niemieckiej. Obejrzano także ekspozycję powstańczej broni. Lekcję zakończono przejściem kanału od Starego Miasta na Śródmieście, jakim ewakuowali się powstańcy. Ogrom zniszczeń powstałych w wyniku powstania i mogiły powstańcze zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie.

Po lekcji historii z okresu II wojny światowej przyszedł czas na wizytę w Sejmie i Senacie. Poseł na Sejm RP Piotr Polak osobiście oprowadził i pokazał zwiedzającym gmach polskiego parlamentu. Na holu sejmowym krótką minutą ciszy uczczono pamięć poległych posłów II RP, którzy oddali życie za Polskę w czasie drugiej wojny światowej. Na tablicy można przeczytać, że ,,ich cierpienia i danina krwi nie były daremne, współtworzyły fundament, na którym opiera się niepodległość naszej Ojczyzny. Niech pamięć o tym będzie zawsze w nas obecna, gdyż naród który traci pamięć, traci sumienie”. Pod tablicą smoleńską chwilą zadumy oddano również cześć parlamentarzystom, którzy tragicznie zginęli w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Na tablicy znajduje się orzeł pochodzący z saloniku śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, znaleziony na miejscu katastrofy. – Jest to niemy świadek tego tragicznego zdarzenia – mówił poseł Piotr Polak. Większość osób po raz pierwszy miała okazję zobaczyć, gdzie i jak tworzone jest polskie prawo. Z galerii sejmowej można było obserwować debatę poświęconą zmianom w ordynacji wyborczej z udziałem posłów z różnych partii politycznych. Wizyta w Sejmie to niezapomniane wrażenia dla wszystkich. Bliskie spotkania z parlamentarzystami, dotąd znanymi tylko z prasy i telewizji to ciekawe doświadczenie zarówno dla młodzieży, jak i mundurowych. Za specjalną zgodą pana posła kilka osób miało niepowtarzalną okazję obejrzenia jednego z pokoi w Domu Poselskim.

Wrażenia z pobytu w stolicy na długo pozostaną w pamięci wycieczkowiczów i będą z pewnością bogatym źródłem wiedzy z historii – tej dawnej i współczesnej.

Ponadto w trakcie podróży policjanci z pabianickiej komendy przybliżyli młodzieży specyfikę swojej codziennej, ciekawej aczkolwiek niebezpiecznej i bardzo wymagającej służby, przytaczając przykłady najróżniejszych interwencji, które zapadły im głęboko w pamięci. Uczniowie pełni podziwu i skupienia wsłuchiwali się w historie przedstawiane przez funkcjonariuszy.  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach mł. insp. Tomasz Jarmakowski na zakończenie wycieczki podziękował młodzieży za aktywny udział i wzorową postawę, zapewniając, iż w przyszłości będą organizowane kolejne wspólne wyjazdy policjantów z młodzieżą.

 

źródło:http://pabianice.policja.gov.pl/epa/prewencja/aktualnosci/20284,Granatowa-historia-wycieczki-do-Warszawy.html


POLICJANCI WRAZ Z MŁODZIEŻĄ ZWIEDZALI WARSZAWĘ

26 stycznia 2018 roku policjanci wraz uczniami Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach pojechali na wycieczkę do Warszawy zorganizowaną z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach przy współpracy biura posła na Sejm RP Piotra Polaka oraz biura senatora Macieja Łuczaka. Policjanci kultywując znaczenie etosu służby w odniesieniu do wzorców postępowania policjantów przedwojennej Policji Państwowej odwiedzili Biuro Historii i Tradycji KGP.

Po Warszawie ponad 44 osobową grupę policjantów i młodzieży wraz z opiekunami oprowadzały: dyrektor biura poselskiego posła na Sejm RP Piotra Polaka Pani Dorota Węckowska oraz dyrektor biura senatorskiego senatora Macieja Łuczaka Pani Małgorzata Grzesiak-Cieślak. Podczas wycieczki zaplanowano zwiedzanie Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Parlament Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji. Młodzież zapoznała się z wystawą poświęconą funkcjonariuszkom Policji Państwowej oraz zbiorami historycznymi dotyczącymi służby kobiet, rozwoju kobiecych oddziałów. Poznała także umundurowanie, w jakim kobiety pełniły służbę w okresie międzywojennym i stawiane im w tamtym okresie zadania. Uzupełnieniem całej wystawy była prezentacja filmu pt. ,,Kobiety w Policji ” zrealizowanego przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP. Perełką spotkania była wizyta w zrekonstruowanym gabinecie Komendanta Głównego Policji Państwowej. Każdy zwiedzający miał możliwość zasiąść przy biurku dowódcy i choć przez chwilę poczuć się jak najważniejsza osoba formacji. Młodzież obejrzała również wystawę poświęconą technice kryminalistycznej. Ciekawostką dla nich było pozorowane miejsce zbrodni. Mieli także możliwość porównania skrzynek funkcjonariusza ówczesnej policji śledczej z gabarytami oraz wyposażeniem współczesnej walizki technika kryminalistyki.

Na zakończenie zwiedzania gmachu komendy głównej policjanci oraz młodzież spotkali się z Panią Ireną Zając, Prezesem Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, która przybliżyła historię i działalność fundacji. Obejrzano także filmy, pokazujące codzienną pracę i pomoc wdowom i dzieciom, osieroconym przez policjantów poległych na służbie, a także wspomnienia i historie podopiecznych fundacji.

Po lekcji historii wycieczka udała się na plac marsz. Józefa Piłsudskiego, gdzie pod  Grobem Nieznanego Żołnierza oddano hołd poległym w walce o niepodległość. Warszawski Grób Nieznanego Żołnierza został odsłonięty  2 listopada 1925 roku pod kolumnadą Pałacu Saskiego. W tym dniu złożono do niego szczątki bezimiennego żołnierza, sprowadzone podczas specjalnej ceremonii z Cmentarza Obrońców Lwowa. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie płonie wieczny znicz i służbę pełni warta honorowa z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, a w święta państwowe odbywa się jej uroczysta zmiana z udziałem najwyższych władz państwa. W Polsce pierwsze inicjatywy stworzenia miejsca upamiętniającego poległych nieznanych żołnierzy pojawiły się w 1921 roku. Jako pierwszy powstał pomnik - płyta Nieznanego Żołnierza w Łodzi i został odsłonięty 22 marca 1925 roku.

Kolejnym punktem zwiedzania było Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam odbyła się żywa lekcja historii zatytułowana ,,63 dni Powstania Warszawskiego”. Opowiadano o przyczynach wybuchu powstania, jego przebiegu, pierwszych sukcesach i pomocy, jaką uzyskali Polacy z zewnątrz od aliantów. Pomocy, która w rezultacie była bardzo skromna i niewystarczająca. Młodzież dowiedziała się również o bardzo wrogim, negatywnym stosunku Stalina do powstania, podstawowych elementach taktyki żołnierzy polskich i strony niemieckiej. Obejrzano także ekspozycję powstańczej broni. Lekcję zakończono przejściem kanału od Starego Miasta na Śródmieście, jakim ewakuowali się powstańcy. Ogrom zniszczeń powstałych w wyniku powstania, mogiły powstańcze zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie.

Po lekcji historii z okresu II wojny światowej przyszedł czas na wizytę w Sejmie i Senacie. Poseł na Sejm RP Piotr Polak osobiście oprowadził i pokazał zwiedzającym gmach polskiego parlamentu. Na holu sejmowym krótką minutą ciszy uczczono pamięć poległych posłów II RP, którzy oddali życie za Polskę w czasie drugiej wojny światowej. Na tablicy można przeczytać, że ,,ich cierpienia i danina krwi nie były daremne, współtworzyły fundament, na którym opiera się niepodległość naszej Ojczyzny. Niech pamięć o tym będzie zawsze w nas obecna, gdyż naród który traci pamięć, traci sumienie”. Pod tablicą smoleńską chwilą zadumy oddano również cześć parlamentarzystom, którzy tragicznie zginęli w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Na tablicy znajduje się orzeł pochodzący z saloniku śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, znaleziony na miejscu katastrofy. – Jest to niemy świadek tego tragicznego zdarzenia – mówił poseł Piotr Polak. Większość osób  po raz pierwszy miała okazję zobaczyć, gdzie i jak tworzone jest polskie prawo. Z galerii sejmowej można było obserwować debatę poświęconą zmianom w ordynacji wyborczej z udziałem posłów z różnych partii politycznych. Wizyta w Sejmie to niezapomniane wrażenia dla wszystkich. Bliskie spotkania z parlamentarzystami, dotąd znanymi tylko z prasy i telewizji to ciekawe doświadczenie zarówno dla młodzieży, jak i mundurowych. Za specjalną zgodą pana posła kilka osób miało niepowtarzalną okazję obejrzenia jednego z pokoi w Domu Poselskim.

Wrażenia z pobytu w stolicy pozostaną na długo w pamięci wycieczkowiczów i będą z pewnością bogatym źródłem wiedzy z historii – tej dawnej i współczesnej.

źródło:http://pabianice.policja.gov.pl

          Spotkanie z pabianickimi policjantami i młodzieżą było niezwykle miłe i obiecujące.

 Dziękuję całej załodze Komendy Powiatowej Policji za zorganizowanie tego wyjazdu. Każda Pani Policjantka i każdy Pan Policjant - jak zauważyłem - mieli swój wkład w fakt, że te dwa wyjazdy do Sejmu były tak udane. Dziękuję również opiekunom młodzieży za udział w wizycie.

Zapraszam ponownie, zawsze będziecie mile widziani.

Poseł na Sejm RP

Piotr Polak

FOTORELACJA Z DNIA POLICJANTA

 
 
 
 

FOTORELACJA Z SEJMU RP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>