sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Spotkanie wigilijne w Widawie

            Ponad 250 osób wzięło udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym: samorządowców, przedsiębiorców i społeczników Gminy Widawa.

           Wśród przybyłych gości byli m.in.: Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, Teresa Wesołowska –Starosta Łaski, Marek Aulak - Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego oraz komendant bryg. Piotr Rudecki.

          Na wigilii gościli również radni Gminy Widawa, dyrektorzy szkół z terenu gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i widawskich instytucji, sołtysi, strażacy z Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Widawie oraz przedstawiciele mieszkańców i widawski proboszcz ks. kanonia Jarosław Leśniak. Gospodarzem uroczystości był wójt Michał Włodarczyk.

         W świątecznym nastroju wójt gminy odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Ks. Jarosław Leśniak pobłogosławił zebranym i życzył, aby przez wiarę i miłość w sercach każdego z obecnych narodził się Jezus Chrystus. Po wspólnej modlitwie wszyscy łamali się opłatkiem, składali sobie życzenia, a później zasiedli do wspólnej wigilii.

     Dziękuję za zaproszenie na tę wzniosłą uroczystość wójtowi Gminy Widawa Michałowi Włodarczykowi i porzewodniczącemu Rady Gminy Widawa Ryszardowi Bruździe. To wielki zaszczyt uczestniczyć w lokalnym spotkaniu opłatkowym, wśród tak znamienitych gości.

    Niech Nowonarodzony Jezus Chrystus błogosławi wszystkim mieszkańcom gminy.

Piotr Polak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>