sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Spotkanie Wielkanocne

    Na zaproszenie Posła na Sejm RP Piotra Polaka, odbyło się przed świąteczne spotkanie oraz poczęstunek. Całość uroczystości zapoczątkował ks. kan. Paweł Sudowski, który poprowadził krótką modlitką oraz poświęcił pokarmy. Pan Poseł, podobnie jak ksiądz Sudowski złożył wszystkim zebranym w sali OSP w Poddębicach życzenia i podziękował za to że, w tak licznym gronie mogliśmy się spotkać.

 
 
 
 
 
 
 
 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>