sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Spotkanie opłatkowe w Łowiczu

           Rada i Zarząd Fundacji "Czyń Dobro im. Jana Pawła II" w Łowiczu po raz kolejny zaprosiła darczyńców na spotkanie wigilijne.

       Wśród zaproszonych gości znaleźli się seniorzy sportowcy i olimpijczycy,przybyli też przedstawiciele władz miasta i powiatu, przedstawiciele Kościoła: JE. ks. bp. Alojzy Orszulik, JE. ks. bp. Andrzej Dziuba, ks. prałat Wiesław Wronka oraz przedstawiciele firm wspomagających fundację. Parlamentarzystów zaproszonych na spotkanie: Posła na Sejm RP Piotra Polaka i Senatora RP Przemysława Błaszczyka reprezentowały panie Dorota Więckowska i Katarzyna Kuras Kosowska

         Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od krótkiej przemowy Wojciecha Urbanka - Prezesa Fundacji, który podziękował wszystkim pomagającym i wspierającym dzieło budowy Domu Pogodnej Starości.Po przemowie ks. biskupa Andrzeja Dziuby i poświęceniu opłatków przez ks. biskupa Orszulika zgromadzeni goście przystąpili do łamania się opłatkiem i zasiedli wspólnie do stołu.

[biuro]

             Dziękuję za zaproszenie prezesowi fundacji Panu Wojciechowi Urbankowi i życzę szybkiego zakończenia dzieła budowy Domu Seniora oraz błogosławieństwa Bożego na cały następny rok.

Piotr Polak

           Wpisaliśmy się też do księgi pamiątkowej fundacji

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>