sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Sołtysi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 10.03.2017

          Na zaproszenie ministra Krzysztofa Jurgiela odpowiedziało trzech sołtysów z gminy Uniejów: Marek Pajor, Ryszard Pietrucha i Grzegorz Pietrzak. 

               Tuż przed Dniem Sołtysa w sali ,,Wzorcownia" w gmachu ministerstwa spotkało się ponad 200 przedstawicieli społeczności sołeckiej z ministrami: Krzysztofem Jurgielem, Ryszardem Zarudzkim i Rafałem Romanowskim. 

          W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, życzenia przekazał sołtysom podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski:

          ,,Z okazji Dnia Sołtysa życzę, aby sprawowanie tej zaszczytnej funkcji przyniosło Państwu wiele osobistej satysfakcji oraz radości z dobrych owoców Państwa działań. Życzę wytrwałości i powodzenia we wszystkich Państwa inicjatywach i przedsięwzięciach. Niech dzięki Paniom i Panom sołtysom polskie wsie wciąż pięknieją. Stają się coraz bardziej zamożne i nowoczesne".

Zasłużeni sołtysi otrzymali resortowe odznaczenia ,,Zasłużony dla rolnictwa".

         Minął już ponad rok, od kiedy resortem rolnym zarządzają nowi ministrowie. działalność MRiRW za rok 2016 podsumował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rafał Romanowski, natomiast priorytrty na rok 2017 omówił i przedstawił minister Krzysztof Jurgiel, króry przypomniał, że Polska wieś została podniesiona do bardzo ważnej rangi. − Rada Ministrów uznała, że rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich jest zadaniem nie tylko jednego ministra, lecz także całego rządu. Minister wspomniał również o działaniach podejmowanych w kierunku zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Przypomniał o nowych ustawach, które pomogą we wzmocnieniu pozycji rolnika na rynku. Minister nawiązał także do prac prowadzonych nad konsolidacją inspekcji oraz agencji rolnych.

 

       Ciekawie dla przedstawicieli społeczności wiejskich rolnictwo i obszary wiejskie w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawił Podsekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki, a także omówił polskie priorytety we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 r.

           Spotkanie zakończyło się dyskusją, w której sołtysi przedstawili nie tylko swoje problemy i bolączki, ale także pochwalili się swoimi osiągnięciami.

                Po zakończeniu spotkania mieliśmy jeszcze trochę czasu, by zwiedzić Sejm. Osobiście oprowadziłem Panów Sołtysów po gmachach Sejmu i Senatu.

 Mam nadzieję, że wkrótce znów się spotkamy.

Piotr Polak

 
 
 
 
 
 
 
 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>