sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Rozmowy (nie)kontrolowane, czyli spotkanie z przedstawicielami władzy różnych szczebli

          Głównym celem spotkania było poznanie zasad funkcjonowania władzy samorządowej, poznanie swoich przedstawicieli w gminie, powiecie, Sejmie i Senacie.

            Po prezentacji "Krótka historia władzy" młodzież zadawała pytania i poprosiła, by każdy pochwalił się własnymi osiągnięciami.

          Realizatorzy projektu "Rozmowy niekontrolowane":
Mateusz Górniak, Aleksandra Mikołajczyk, Wiktoria Dulas, Dominika Czupryńska, Patryk Prażmowski, Anna Stasiak, Mateusz Michalski, Michał Kozelan, Piotr Kozelan i Adrian Mruk.
Opiekun grupy - Pani Jolanta Milczarek.

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjemnej atmosferze, sprzyjającej nawiązywaniu dobrych relacji z młodzieżą.

         Dziękujemy za zaproszenie na debatę i zapraszamy do współpracy kolejne szkoły.

{biuro}

Zdjęcia:http://www.gimswinice.szkoly.lodz.pl/index.php?aktual=215 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>