sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

PYTANIA NA KONKURS

       Podajemy kolejne, przykładowe pytanie, które może pojawić się w następnych etapach konkursu ,,Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!"


  1. Wskaż zdanie fałszywe o Danucie Siedzikównie:

a)      Była pierwszą zatrzymaną osobą z oddziału Łupaszki;

b)      Oskarżano ją o dobijanie rannych;

c)     Danuta – podobnie, jak jej matka – zachowywały się tak, jak trzeba;

d)      Wszystkie powyższe zdania są fałszywe;

 

  1. Wskaż zdanie prawdziwe o Henryku Flame:

a)       Nosił pseudonimy: „Flamajak”, „Flamdziok”, „Flamajda”;

b)       Przed wojną ukończył uczelnię wyższą i został konstruktorem      samolotów;

c)       W swoim pułku pełnił funkcję kapelana wojskowego, bowiem tuż     przed wojną ukończył seminarium duchowne;

d)       Każde z powyższych zdań znacząco rozmija się z prawdą;


Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>