sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Przykładowe pytanie

      Poniżej przedstawiamy pytanie, które może pojawić się w następnych etapach konkursu ,,Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!".

    Konkurs zawiera pytania jednokrotnego wyboru.

Prosimy o przeczytanie polecenia ze zrozumieniem.


Wskaż zdanie, które nie jest zdaniem nieprawdziwym:

a)      Wszystkie poniższe zdania są fałszywe; 

b)      „Inka” była pełnoletnia, gdy ja zamordowano;

c)       Żołnierze Wyklęci „żyli prawem wilka”, bowiem jadali tylko surowe mięso;

d)      „Łupaszko” nigdy nie został aresztowany;


Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>