sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Protest przeciw schronisku psów w Woli Niedźwiedziej

            W dniu 10 października br. Strażnica OSP w Białej Górze pękała w szwach. Działo się to za sprawą protestu mieszkańców przeciwko planowanej w Woli Niedźwiedziej inwestycji budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt.

          Ponad sto osób uczestniczyło w spotkaniu, które, zorganizował komitet protestacyjny z udziałem Wójta gminy, radnych gminnych oraz powiatowych. W spotkaniu uczestniczyli Parlamentarzyści – Piotr Polak Poseł na Sejm RP i Przemysław Błaszczyk – Senator RP.

          Mieszkańcy mogli osobiście wyrazić swoje obawy związane z planowaną inwestycją. Lista czynników przeciwko tej niefortunnej lokalizacji była bardzo długa, począwszy od już istniejącej uciążliwości tj. autostrady A-2, przez hałas, odór, zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne dotyczące bezpieczeństwa ludzi i zwierząt gospodarskich, a na dodatkowych kosztach deratyzacji kończąc.

       Zebrani zwrócili się do obecnych Parlamentarzystów o interpelacje w sprawie zmiany przepisów dotyczących ochrony przed bezdomnymi zwierzętami min. zmiany zapisów doyczących schronisk dla zwierząt, obowiązku czipowania zwierząt i dopłat do sterylizacji, co przyczyniłoby się do  zmniejszenia nakładów budżetów gmin na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami.  

   Uczestnicy zebrania przyjęli jednogłośnie stanowisko bezwzględnego sprzeciwu wobec powstaniu schroniska dla zwierząt, które zostało przekazane władzom gminy.

            (...) potrzebny jest dialog ze społeczeństwem - nie tylko w tej sprawie schroniska - Im bowiem ludzie więcej wiedzą, tym mniej się domyślają i lepiej można drogą dialogu wszelkie sprawy oraz problemy rozwiązywać. Jest czas i miejsce wtedy na wszelkie negocjacje (...) 

                                                                                                            Piotr Polak

              Interpelacje w sprawie czipowania psów i zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania schronisk dla zwierząt zostały u opowiednich ministrów w tym tygodniu złożone.

Piotr Polak

 
 
 
 
 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>