sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Proste pytanie z konkursu

Wskaż zdanie prawdziwe o Hieronimie Piotrowskim:

a)      Wszystkie poniższe zdania są prawdziwe;

b)      Odpowiedź „a” jest fałszywa;

c)       „Ideowy żołnierz wolności”. Te słowa nadano mu we wniosku o nadanie mu orderu Virtuti Militari;

d)      Został rozstrzelany tuż przed końcem II wojny światowej;

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>