sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Poseł Piotr Polak w Wojsławicach

      W ZSRCKU w Wojsławicach 22 marca 2016 r. odbył się po raz pierwszy w tej szkole organizowany przez Posła na Sejm RP Piotra Polaka konkurs Chrześcijańskie Korzenie Zjednoczonej Europy.

LAUREACI KONKURSU CHRZEŚCIJAŃSKIE KORZENIE ZJEDNOCZONEJ EUROPY:

I miejsce – Klaudia Szulc;

II miejsce – Sebastian Majchrowski;

III miejsce – Natalia Wilczyńska;

Uczniów do konkursu przygotowali: Pani Elżbieta Paczesna i ks. Paweł Szudzik.

Laureaci otrzymali cenne na rody książkowe, a wszyscy uczestnicy gadżety unijne.

Zapraszam młodzież do udziału w patriotycznych konkursach od wielu lat organizowanych przez moje biuro.

Dla najlepszych mamy przygotowane cenne nagrody.

Piotr Polak

Zdjęcia z konkursu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>