sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Obchody Święta Niepodległości w Widawie – 11.11.2015 r.

       Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada jest bardzo ważnym świętem dla wszystkich Polaków. Obchodzone jest dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., po 123 latach ciężkiej niewoli stworzonej przez Austrię, Niemcy i Prusy. Po raz pierwszy Święto Niepodległości odbyło się w 1937 r. na mocy ustawy z 23 kwietnia 1937 r., niestety w roku 1945 ustawa Krajowej Rady Narodowej zniosła to piękne narodowe święto. Przywrócono je dopiero w 1989 r. w okresie tzw. transformacji ustrojowej.

         W związku z ogromną istotą tego święta dla Polaków, w całej Polsce, miastach i wsiach organizowane są rozmaite uroczystości, które przypominają narodowi o tych, którzy zginęli, przelewając krew za Naszą Ojczyznę. Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyły się także w Widawie. W organizację tych pięknych obchodów włączył się Wójt Gminy Widawa - p. Michał Włodarczyk, Rada Gminy Widawa reprezentowana przez Przewodniczącego Rady - p. Ryszarda Bruzdę i Wiceprzewodniczącego Rady - p. Mateusza Barwaśnego, a także Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie  - ks. Jarosław Leśniak.

         Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.30 na placu przy OSP Widawa, gdzie na miejscu zbiórki zebrały się delegacje lokalnych ochotniczych jednostek straży pożarnych ze sztandarami oraz zaproszeni goście. Następnie Wójt Gminy Widawa przywitał wszystkich gości biorących udział w uroczystościach, m.in. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Piotra Polaka, Starostę Łaskiego p. Teresę Wesołowską, wszystkich Radnych Gminy Widawa, a później także innych uczestników obchodów. Po przywitaniu i wygłoszeniu kilka słów wstępu przez Wójta, wszystkie delegacje OSP oraz szkół z terenu gminy, przy dumnych dźwiękach Orkiestry Dętej działającej przy OSP Widawa udały się do Kościoła św. Marcina.

          O godzinie 13.00 odbyła się tam uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. Bp Marek Marczak – biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej. Mszę św. uświetnił swoim śpiewem chór parafialny przy akompaniamencie orkiestry dętej. Ks. biskup w homilii przypomniał wiernym, że „wolność nie jest dana raz na zawsze i trzeba o nią zawsze zabiegać”. Poruszył także kwestię wychowania patriotycznego młodego pokolenia, a także przypomniał wszystkim o obowiązkach, jakie każdy Polak ma względem Ojczyzny. Po zakończeniu Mszy św. oraz uroczystym błogosławieństwie księdza biskupa Marka Marczaka wszyscy uczestnicy obchodów, we wspólnym kondukcie, udali się na cmentarz parafialny, gdzie znajdują się groby nie tylko miejscowej ludności, ale także Grób Nieznanego Żołnierza, groby żołnierzy, którzy zginęli podczas II Wojny Światowej pod Widawą, a także grób żołnierzy Powstania Styczniowego. Główne uroczystości upamiętniające Narodowe Święto Niepodległości odbyły się przy Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie wartę honorową pełnili strażacy, harcerze lokalnej drużyny harcerskiej oraz grupa rekonstrukcyjna w umundurowaniu pochodzącym z I Wojny Światowej. Drugą część uroczystości rozpoczęło uroczyste odśpiewanie Hymnu Państwowego i wciągnięcie Flagi Narodowej na maszt przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Widawa, który przypomniał wszystkim zebranym historię tego święta. Wójt w swoim przemówieniu mówił o tych, którzy walczyli za Naszą Ojczyznę i przelewali za Nią krew. Wspominał także o tym, jak wielką rolę w walce o wolność w czasach komunistycznych odegrali kardynał Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł II. Po tym wystąpieniu zaproszeniu goście: ks. bp Marek Marczak, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Piotr Polak, Starosta Łaski p. Teresa Wesołowska, a także Wójt Gminy Widawa p. Michał Włodarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Widawa p. Ryszard Bruzda złożyli uroczyście kwiaty i zapalili znicze na grobach poległych żołnierzy. Kwiaty i znicze złożono także na grobach żołnierzy poległych w Powstaniu Styczniowym. Po uroczystym złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przez zaproszonych gości oraz harcerzy z 64 Wielopoziomowej Widawskiej Drużyny Harcerskiej wszyscy wspólnie udali się na początkowe miejsce zbiórki. Po uroczystości wszystkim druhom ochotniczych straży pożarnych oraz zaproszonym gościom podano smaczny polski żurek.

            Zarówno w uroczystej Mszy św. jak i w przemarszu na cmentarz parafialny brała udział bardzo duża liczba uczestników. Bardzo cieszy fakt, że na obchody Narodowego Święta Niepodległości w Widawie wraz z rodzicami i dziadkami przyszło bardzo dużo dzieci i młodzieży. To znak, że wartości patriotyczne są czczone w polskich domach.

          Jak przecież mawiał Jan Zamoyski „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…”.
          Cześć i Chwała Bohaterom!

Mateusz Barwaśny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>