sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

NOWE PYTANIA CODZIENNIE. BONUS dla młodzieży

W zawiązku z zaistniałą sytuacją w kraju podjęliśmy decyzję o zmianie terminów konkursu. Wszystkie odbędą się we wrześniu:

Finał Wojewódzki w Łodzi - 28.09.2020

Finał Regionalny w Łasku 14.09.2020

Finał Regionalny w Poddębicach 21.09.2020

Etapy szkolne 7-14.09.2020 w:

a)ZSP nr 4 w Łowiczu
b)ZSP nr 1 w Łowiczu
c)I LO w Łęczycy
d)ZSMR w Piątku


BONUS dla młodzieży

2) 14.09.2010 godz. 11.00 - Łask - I LO, ul. Mickiewicza 1;

   Laureaci ze szkół z powiatów: łaskiego, pabianickiego i zgierskiego;

3) 21.09. 2020, godz. 11.00 - Poddębice - Starostwo Powiatowe, ul. Łęczycka 16;

  Laureaci ze szkół z powiatów: poddębickiego, lęczyckiego, łowickiego i kutnowskiego;

 

Finał Wojewódzki konkursu:

28.09. 2020, godz. 10.00

Łódź - Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Gdańska 100/102

Spośród wszystkich uczestników kadego z finałów regionalnych zoastanie wyłonionych po sześciu laureatów, którzy zostaną zakwalifikowani di Finału Wojewódzkiego w Łodzi.

W wojewódzkich potyczkach łącznie powalczy o laur zwycięzcy 42-45 uczestników;

Opiekunowie ze szkół z powiatów: sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i       pajęczańskiego proszeni są o przesłanie aktualnych list uczestników wraz z opiekunami, celem zgłoszenia do wejścia na teren 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia:

Lista w programie word musi zawierać imiona i nazwiska oraz nazwę szkoły. Do 1 marca proszę ją przesłać na adres mailowy: piotr.polakrp1@gmail.com

Szczególy ustala telefonicznie

Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Dorota Więckowska, tel. 668 42 17 50;

POGŁĘBIAMY WIEDZĘ RAZEM

Codziennie w tym artykule będziemy publikować jedno lub kilka pytań, które były w latach ubiegłych w finale wojewódzkim konkursu. Niektóre pojawią się - być może w zmienionej formie - w tej edycji.

Ale UWAGA!!!

Nie gwarantujemy, że wszystkie pytania będą tutaj do czasu finału. 

ZAGLĄDAJCIE TUTAJ CODZIENNIE, JEŚLI CHCECIE MIEĆ JE WSZYSTKIE...


Na początek pierwszego dnia podamy jedno z pytań, proste, dla poprawy nastroju. To dodatkowe 51. pytanie, ale rownież punktowane.

UWAGA: W finale wojewódzkim pojawią się również pytania testowe wielokrotnego wyboru.

51. Wskaż organizatorów VII edycji konkursu oraz zaznacz instytucje, które udzieliły patronatu:

Podpowiedź: proszę uważnie słuchać tego, co chcą przekazać organizatorzy tuż przed rozpoczęciem testu.

 

50. W którym wieku i w jaki sposób została zamordowana Danuta Siedzikówna ps. ,,Inka"? Zaznacz zdanie prawdziwe:
a) W osiemnastym, strzałem katyńskim;
b) W dwudziestym, strzałem z pistoletu w głowę:
c) W osiemnastym, strzałem z pistoletu w głowę;
d) W dwudziestym, strzałem katyńskim;

      49. Wskaż fakty z życia ppłk. Szczepana Ścibiora, które nie są nieprawdą:
a)      Jego szczątki odnaleziono w 2017 r. w kwaterze „Ł” Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie;
b)      Odbudował „Szkołę Orląt” w Dęblinie i zamiast nagrody doczekał się brutalnego procesu   stalinowskiego;
c)      Po wojnie wrócił do Polski, do żony i córek;
d)      W 1956 r. został pośmiertnie oczyszczony z absurdalnych zarzutów;

  1. Hieronim Dekutowski „Zapora” był dobrze wyszkolonym w posługiwaniu się bronią ręczną żołnierzem. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go w 1948 r. na siedem wyroków śmierci. Wskaż prawdziwe fakty z jego życia:

a)     W odwecie za zamordowanie czterech żołnierzy AK z oddziału „Zapory”, przez żyda, Dekutowski rozbił posterunek MO w Chodlu, fakt ten stał się początkiem powstania antysowieckiego na tych terenach; 

b)    W chwili śmierci Dekutowski miał trochę ponad trzydzieści lat. Brutalne śledztwo sprawiło, że przed śmiercią wyglądał jak starzec; 

c)     W 2012 r. zidentyfikowano jego szczątki, które ekshumowano z kwatery „Ł” cmentarza powązkowskiego; 

d)    Szczątki majora Dekutowskiego pochowano w Panteonie-Mauzoleum na powązkowskim Cmentarzu Wojskowym; 

48.  Stanisław Gibek, ps. „Piekarz”, żołnierz Armii Krajowej, prowadzący po wojnie konspiracyjną działalność antykomunistyczną, został zamordowany przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wieluniu. Zaznacz fakty prawdziwe:

a)      Został zakatowany w brutalnym śledztwie;

b)      Potajemnie go pochowano w bezimiennej mogile na wieluńskim cmentarzu;

c)      Z wytypowanego miejsca na wieluńskim cmentarzu ekshumowano ciała siedmiu zamordowanych, w tym „Piekarza”;

d)      Ekshumację przeprowadziła ekipa IPN;

2, Jan Tabortowski „Bruzda” próbował w latach pięćdziesiątych przedostać się na Zachód. Dlaczego zrezygnował?:
a)     Urodziły mu się dzieci - trojaczki;
b)    Nie pozwoliła mu żona;
c)     Nie zdążył na punkt przerzutowy;
d)    Groziło mu aresztowanie i wrócił do podziemia; 

     45.  „Oświęcim to była igraszka” – to słowa Witolda Pileckiego. Który z poniższych faktów z życia kilkorga Żołnierzy Wyklętych nie należy do Pileckiego?

a)      Przed wojną ukończył Seminarium Duchowne i został wikarym w rodzinnej parafii; 

b)    Zmarł jako bezdzietny kawaler; 

c)     Spod szkoły w Krupie wyruszył konno na wojnę, ucałował dzieci, zawrócił konia i powiedział bliskim, że wróci za dwa tygodnie. Słowa dotrzymał; 

d)    Skorzystał z propozycji gen. Andersa i w połowie 1946 r. wyjechał na stałe z Polski; 

14. Czyje to słowa: „Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy”:
a)     Danuty Siedzikówny;
b)    Zygmunta Szendzielarza;
c)     Stanisława Sojczyńskiego;
d)    Zygmunta Herberta; 

30. Henryk Flame ps. „Bartek” był stanowczym i charyzmatycznym Żołnierzem Wyklętym.Które z poniższych zdań nie należy do jego charakterystyki?
a)     Był najdłużej żyjącym Żołnierzem Wyklętym; 
b)    Matka Henryka Flamego, gdy dowiedziała się o jego śmierci stwierdziła, że przeczuwała, ze coś się stanie, bowiem zapomniał ryngrafu z Matką Boską, z którym nie rozstawał się nawet na moment;
c)     Tuż przed wybuchem wojny przyleciał samolotem do swego rodzinnego miasta w dzień odpustu parafialnego i kilkakrotnie okrążył wieżę kościoła na tak niskiej wysokości, że ludzie będący pod kościołem go rozpoznawali;
d)    Henryk Flame imponował wszystkim, wszyscy go lubili, ale był również urodzonym przywódcą;

35. W którym wieku zamordowano Danutę Siedzikównę?
a)     W osiemnastym;
b)    W dziewiętnastym;
c)     W siedemnastym;
d)    W dwudziestym; 

33.  Jakie tragiczne przeżycia sprawiły, ze „Ojciec Jan” zdecydował się w 1945 r. wrócić do konspiracji i objąć dowództwo oddziałów leśnych?
a)     Rok wcześniej został postrzelony w lewą dłoń i z powodu zakażenia stracił całą rękę;
b)    Ubowcy wymordowali mu całą bliższą i dalszą rodzinę;
c)     Ukraińcy mścili się na mieszkańcach jego rodzinnej wsi, paląc i gwałcąc niewiasty, więc zgodził się na pomszczenie krajanów;
d)    Ubowcy aresztowali jego żonę Jagę i po ciężkim, całonocnym śledztwie podstępnie, na terenie jej rodzinnej wsi, blisko domu rodziców, strzelili do niej serią z pepeszy. Wkrótce zmarła w wyniku śledztwa i poniesionych ran od kuli, lecz przed śmiercią zdążyła opowiedzieć wszystko mężowi; 

17. Ustawa o ustanowieniu Narodowego  Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych została:

a)     Wprowadzona w 2018 r, w hołdzie Duchownym Niezłomnym – obrońcom wiary i niepodległej Polski, ustanawiająca dzień 19 października  Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych, będącym świętem państwowym; 

b)    Wprowadzona w 2018 r, w hołdzie Duchownym Niezłomnym – obrońcom wiary i niepodległej Polski, ustanawiająca dzień 19 października  Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych, będącym świętem państwowym i wolnym od pracy;

c)     Wprowadzona w 2018 r, w hołdzie Księżom Niezłomnym – obrońcom wiary i niepodległej Polski, ustanawiająca dzień 19 października  Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych, będącym świętem państwowym i wolnym od pracy;

d)    Wprowadzona 19 X 2018 r, w hołdzie Duchownym Niezłomnym – obrońcom wiary i niepodległej Polski, ustanawiająca dzień 19 października  Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych, będącym świętem państwowym;

Kolejne pytanie

18. Które mniejszości stanowiły razem ok. 2% populacji Polski w czasach, kiedy Polska stała się krajem niemal jednolitym narodowościowo, w wyniku zmian terytorialnych?

a)      Białorusini, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi;
b)      Niemcy, Węgrzy, Ukraińcy, Litwini;
c)      Niemcy, Ukraińcy, Żydzi, Węgrzy;
d)      Białorusini, Sowieci, Żydzi, Litwini;;

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>