sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

LUBIĘ SIEBIE, LUBIĘ POLSKĘ. MOJE SELFIE

Zapraszam do udziału w konkursie.
Proszę o przesłanie selfie na adres mailowy: piotr.polak@vip.onet.pl wraz z podpisanym regulaminem i zgodą na udział w konkursie lub dostarczenie do biura w formie papierowej.

 

KONKURS LUBIĘ SIEBIE, LUBIĘ POLSKĘ. MOJE SELFIE

Regulamin

Trzyetapowy konkurs organizowany przez Posła na Sejm RP Piotra Polaka

Do konkursu nie mogą przystępować rodziny: pracowników biur, senatora, posła oraz koordynatorów konkursu.

 1. I.                   Cel konkursu:

Celem konkursu jest wzrost świadomości społecznej, patriotyzmu i przywiązania do Ojczyzny.

 

 1. II.                Zakres tematyczny konkursu:

Selfie związane z miłością do własnej Ojczyzny.

 

 1. III.             Organizacja i przebieg konkursu:

Konkurs przeprowadzany jest trzyetapowo od 1 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.:

 1. Selfie tygodnia (poniedziałek 0.00 do niedzieli 24.00);
 2. Selfie miesiąca (od 1. dnia, godz.0.00 do ostatniego dnia miesiąca, godz.24.00);
 3. Selfie wakacji (od 1 lipca, godz. 0.00 do 31 sierpnia, godz. 24.00);

W każdym z etapów udział biorą wszystkie fotografie nadesłane w terminie etpowym:

W skład komisji konkursowej wchodzić będą trzy osoby.

 1. Selfie należy przesłać wraz z podpisanym regulaminem zawierającym kartę zgłoszenia na adres mailowy: piotr.polak2016@vip.onet.pl

Zgodę na udział osób niepełnoletnich podpisuje rodzic i ta osoba;

 1. Każdy z uczestników może przesłać dowolną liczbę zdjęć;
 2. Wystarczy jedna zgoda na wszystkie zdjęcia;
 1. V.                 Laureaci i nagrody:

               Każdego tygodnia, miesiąca i całych wakacji w każdym z etapów przyznawana jest jedna nagroda główna i wyróżnienia wg uznania komisji.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w ciągu tygodnia po zakończeniu każdego etapu.

Wszyscy laureaci i finaliści otrzymają dyplomy.

Wyniki i zdjęcia z konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej www.piotrpolak.pl oraz portalach społecznościowych.

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest P. Dorota Więckowska
 tel. 668 42 17 50; mail: piotr.polak2016@vip.onet.pl

 1. VI.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i odwołania konkursu bez podania przyczyn;
 2. VII.  Wszelkie spory rozstrzyga organizator;
 3. VIII.  Udział w konkursie może wziąć tylko osoba, która podpisze niniejszy             regulamin wraz ze zgłoszeniem i odeśle na podany adres mailowy. 

 

ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania      ………………………………………………………………………….

Nr tel. ……………………………..   adres mailowy: …………………………………………  

Wyrażam zgodę na udział / na udział mojego dziecka w konkursie „Lubię siebie, lubię Polskę. Moje selfie”

Uczestnicy konkursu akceptują warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych zawartych w niniejszym regulaminie, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883

 

……………………………………………..                                            

(miejscowość, data)

 

………………………………………………………….                             …………………………………………………..

(podpis uczestnika)                                                                                  (podpis rodzica)v

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>