sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

LATEM DO GDYNI - dla dzieci zapisanych

TRWAJĄ ZAPISY NA KOLONIE

Wkrótce  informacje dotyczące wszystkich kolonii!!!

Prosimy o składanie dokumentów dzieci zapisanych na turnus do Gdyni. Rodzice proszeni są o potwierdzenie wyjazdu.

Z placówki KRUS proszę pobrać zaświadczenie o PODLEGANIU W PEŁNYM ZAKRESIE UBEZPIECZENIU W KRUS

UWAGA!!!!

Na zaświadczeniu musi być wdrukowany nr PESEL osoby ubezpieczonej.

Poniżej zamieszczone są dokumenty do pobrania.

Należy je wydrukować, wypełnić czytelnie i podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem.

Dokumenty proszę o przesłanie do BIURA POSELSKIEGO do 27 maja 2022 r. lub złożenie u osób uprawnionych do zapisów dzieci.

ADRES 

Biuro Poselskie 

Piotr Polak

Plac Kościuszki 2

99-200 Poddębice

Informacie, zapisy: Dorota Więckowska, tel. 668 42 17 50

 

WAŻNE:

Dzieci muszą spełnić następujace warunki, by wyjachać:

  • przynajmniej jedno z rodziców podlega pełnemu ubezpieczeniu w KRUS;
  • ukończone 8 lat, urodzone po 1 stycznia 2006;
  • złożenie dokumentów prawidłowo wypełnionych w podanym terminie;
  • dokonanie wpłaty w terminie;
  • zostanie zakwalifikowane przez organizatorów;

DOKUMENTY DO POBRANIA

druk przelewu KRUS

Druk Przelewu Pełnopłatna

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>