sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Kontrowersyjne pytanie na konkurs

     Pytanie, które wzbudziło w jednej ze szkół dużo kontrowersji, ale po zasięgnięciu opinii wielu specjalistów jes zbudowane poprawnie.

UWAGA

Poniższy test zawiera polecenia jednokrotnego wyboru! I tylko jedna odpowiedź jest w pełni prawdziwa!

     Wskaż zdanie prawdziwe:

a)      Odpowiedzi „b” i „c” i „d” są fałszywe;

b)      II wojna światowa zakończyła się w 1945 r.;

c)       Żołnierze Armii Krajowej walczyli jeszcze wiele lat po wojnie o wolność i niepodległość Polski;

d)      Wszystkie powyższe zdania są prawdziwe; 


Tego typu pytania też mogą pojawiac się w następnych pytaniach 

Życzymy powodzenia

Organizatorzy


Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>