sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Konkursu ciąg dalszy

     Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – 8 listopada 2016 roku – przystąpili do konkursu o Żołnierzach Wyklętych. Mieli 45 minut na rozwiązanie testowych pytań, które dotyczyły losów Żołnierzy Wyklętych i ich zbrojnej walki. Konkurs przebiegał w spokojnej atmosferze, a na twarzach uczestników widać było koncentrację oraz ogromne skupienie. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała pani Dorota Więckowska, z biura poselskiego Posła na Sejm RP Piotra Polaka.

 

Laureatami zostali:

I miejsce – Maciej Domagalski,

II miejsce – Dawid Gotkowicz,

III miejsce – Maciej Zając.

 

     Powstała nawet w tej szkole pewna tradycja - uczniowie spóźniający się na konkurs znajdują się w gronie laureatów.   

   Gratulacje dla zwycięzców, którzy oprócz satysfakcji ze zdobytego podium, mogli cieszyć się z otrzymanych upominków. Były to nagrody książkowe z pamiątkową dedykacją. Poza tym, finaliści etapu szkolnego będą zmagać się z kolejnymi pytaniami konkursowymi na etapie regionalnym, a w efekcie będą walczyć o tytuł „najlepszego”.

     Przeprowadzenie konkursu nie byłoby możliwe, gdyby nie Pan Dyrektor Grzegorz Przytuła, który z wielkim entuzjazmem odpowiedział na wystosowane zaproszenie i zorganizował przeprowadzenie konkursu w placówce, nad którą sprawuje pieczę. Serdeczne podziękowania także dla Pań: Moniki Dworczak oraz Katarzyny Duch, za pracę włożoną w przygotowanie uczniów, za zainteresowanie ich tą tematyką i zaangażowanie w całe przedsięwzięcie.

 

    Młodzieży gratulujemy osiągniętych wyników, dziękujemy za udział i zapraszamy do pogłębiania swojej wiedzy, do ciągłego doskonalenia się i poszerzania swoich horyzontów. Razem, wspólnymi siłami odkrywamy karty naszej pięknej, lecz także i trudnej historii.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>