sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

KONKURS z nagrodami na wykonanie kartki wielkanocnej i bożonarodzeniowej

przykładowa kartka
przykładowa kartka

  Przygotowaliśmy dla Was kolejny konkurs z nagrodami!

Tym razem przedmiotem konkursu jest przygotowanie dwóch kartek: wielkanocnej oraz bożonarodzeniowej i przesłanie ich obu w komplecie na adres Organizatora. 

    Wykonane kartki muszą być otwierane, z pozostawionym pustym wnętrzem. Każda kartka musi zawierać na odwrocie informacje o jej wykonawcy (imię i nazwisko oraz wiek autora)Prace można wykonać w dowolnej technice i formacie.

 

Prace konkursowe należy przesłać wraz z oświadczeniem (znajdującym się na pierwszej stronie regulaminu) w zbiorczej kopercie z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

Biuro Poselskie Piotra Polaka
Pl. Kościuszki 2
99-200 Poddębice

Na odwrocie koperty należy umieścić dane (imię i nazwisko, adres) nadsyłającego pracę.

 

Poniżej przedstawiamy wzór prawidłowo wykonanej kartki:

 

Konkurs prowadzony będzie w trybie ciągłym z podziałem na miesięczne tury. Laureaci Konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi oraz pamiątkowymi dyplomami niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej.

Regulamin konkursu

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>