sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Konkurs ,,Wiedza o Sejmie i Senacie"

Przyznano dwa równorzędne pierwsze miejsca, pięć równorzędnych drugich i trzy trzecie oraz jedno wyróżnienie.
Laureaci:
I miejsce - Marta Wymysłowska;
I miejsce - Dominika Krysztofiak;
II miejsce - Patryk Łazarczyk;
II miejsce - Tomasz Bekalarczyk;
II miejsce - Marcin Janiak;
II miejsce - Cezary Cieśla;
II miejsce - Marcin Igła;
III miejsce - Arkadiusz Wolski;
III miejsce - Michał Okoński;
III miejsce - Robert Michasiewicz;
Wyróżnienie - Angelika Grabarz;

Młodzież wykazała się dużą wiedzą z zakresu działalności Sejmu i Senatu. Gratuluję uczniom osiągniętych wyników i wiedzy, jaką sobie przyswoili.
Wychowawcom młodzieży życzę, by zawsze mieli takich odważnych i zdolnych podopiecznych, a Pani Małgorzacie Grabarz dziękuję za pomoc i zaangażowanie.
Nagrody zostaną wręczone w szkole. Każdy z uczniów otrzyma również materiały edukacyjne z Sejmu.

Piotr Polak Poseł RP

 
 
 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>