sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Konkurs "Parlament Polski i Europejski"

Nowy konkurs dla uczniów wszystkich typów szkół. Zapraszam dzieci i młodzież do udziału w teście o parlamencie polskim i europejskim w powiatach:  sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim, pajęczańskim, łaskim, zduńskowolskim, pabianickim, zgierskim, poddębickim, łęczyckim, łowickim, kutnowskim. Konkurs ma na celu przybliżenie tych instytucji informacji i wiedzy o  Parlamencie Polskim i Europejskim, poprzez rozwijanie zainteresowań.

  

                                                Poddębice, 18 maja 2017 r.

 

                 Szanowna Pani Dyrektor

                 Szanowny Panie Dyrektorze  

Od czasu, kiedy zostałem posłem czynię starania, by uczniowie wszystkich szkół w powiatach: poddębickim, łęczyckim, kutnowskim, łowickim, zgierskim, pabianickim, sieradzkim, wieluńskim, wieruszowskim, pajęczańskim, zduńskowolskim i łaskim rozwijali swoje historyczne, patriotyczne i literackie zainteresowania.

Do uczniów wszystkich typów szkół w powyższych powiatach adresuję konkurs – w trzech kategoriach wiekowych - na cały rok 2017.

 Jest to druga edycja konkursu adresowanego dla dzieci i młodzieży zainteresowanej tworzeniem prawa w Polsce i Europie. To konkurs jednoetapowy, szkolny. W pierwszej edycji udział w nim wzięło ponad 200 uczniów z ok. 20 szkół podstawowych kilku powiatów.

Do 30. każdego miesiąca czekamy na zgłoszenia szkół, chcących wziąć udział w następnym miesiącu Osobą odpowiedzialną za realizację konkursu na terenie całego województwa jest Pani Dorota Więckowska, tel. 668 42 17 50; mail: piotr.polak2016@vip.onet.pl

Liczę na pozytywną odpowiedź na moje zaproszenia do udziału w konkursach.

Regulamin konkursu w załączeniu.

                                                        

 

                                                                         Poseł na Sejm RP                               

                                                                                  

                                                                                                                          

                                                                           Piotr Polak

  

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>