sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Kolonie z Fundacją

"Wszystkie Dzieci nasze są" - kolonie letnie.

W tym roku zaprosiliśmy dzieci naszych Rolników do: Gdyni, Władysławowa, Jastrzębiej Góry i Jantaru. 

W tym roku wyjeżdżamy z NSZZ RI "Solidarność" oraz z Fundacją Dar dla Potrzebujących"

 

Po ustaleniu miejsca wypoczynku prosimy rodziców o złożenie dokumentów.

Z placówki KRUS proszę pobrać zaświadczenie o PODLEGANIU W PEŁNYM ZAKRESIE UBEZPIECZENIU W KRUS

UWAGA!!!!

Na zaświadczeniu musi być wdrukowany nr PESEL osoby ubezpieczonej.

Poniżej zamieszczone są dokumenty do pobrania.

Należy je wydrukować, wypełnić czytelnie i podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem.

Dokumenty proszę o przesłanie do BIURA POSELSKIEGO do 15 czerwca 2022 r. lub złożenie u osób uprawnionych do zapisów dzieci.

ADRES 

Biuro Poselskie 

Piotr Polak

Plac Kościuszki 2

99-200 Poddębice

Informacie, zapisy: Dorota Więckowska, tel. 668 42 17 50

WAŻNE:

Dzieci muszą spełnić następujace warunki, by wyjachać:

  • przynajmniej jedno z rodziców podlega pełnemu ubezpieczeniu w KRUS;
  • ukończone 8 lat, urodzone po 1 stycznia 2006;
  • złożenie dokumentów prawidłowo wypełnionych w podanym terminie;
  • dokonanie wpłaty w terminie;
  • zostanie zakwalifikowane przez organizatorów;

druki wpłat do WŁADYSŁAWOWA PIERWSZY TURNUS

KRUS
KRUS
 
PEŁNOPŁATNA
PEŁNOPŁATNA

druki wpłat do WŁADYSŁAWOWA DRUGI TURNUS

KRUS
KRUS
 
PEŁNOPŁATNA
PEŁNOPŁATNA

druki wpłat do Jastrzębiej Góry

KRUS
KRUS
 
PEŁNOPŁATNA
PEŁNOPŁATNA

DRUKI WPŁAT DO JANTARU

KRUS
KRUS
 
PEŁNOPŁATNA
PEŁNOPŁATNA

DOKUMENTY DO POBRANIA - DRUKOWAĆ JEDNOSTRONNIE

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>