sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

KOLONIE 2023 ZAPROSZENIE I DOKUMENTY - artykuł w aktualizacji

Zapraszamy dzieci rolników na kolonie letnie nad morze i w góry.

 

Prosimy o składanie dokumentów dzieci zapisanych na  turnusy.

Należy również pobrać zaświadczenie o PODLEGANIU W PEŁNYM ZAKRESIE UBEZPIECZENIU W KRUS

UWAGA!!!!

Na zaświadczeniu musi być wdrukowany nr PESEL osoby ubezpieczonej.

Poniżej zamieszczone są dokumenty do pobrania.

Należy je wydrukować, wypełnić czytelnie i podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem.

Dokumenty podpisuje ten rodzic, na którego jest wystawione zaświadczenie z KRUS

Dokumenty prosimy przesłać do Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego Doroty Więckowskiej do 15 czerwca 2023 lub złożenie u osób uprawnionych do zapisów dzieci.

ADRES 

Dorota Więckowska 

Góra Bałdrzychowska Kolonia 13,

99-200 Poddębice

uwaga:

Dokumenty proszę wysłać POCZTĄ POLSKĄ listem zwykłym - bez dodatkowych opłat!

Informacie, zapisy: Dorota Więckowska, tel. 668 42 17 50

Wpłaty na konto organizatora do 15 czerwca 2023;

 

Wyjazdy autokarów z: Poddębic, Sieradza,  Wielunia  - (nad morze);

Wyjazdy autokarów z: Poddębic  -  (w góry);

 

WAŻNE:

Dzieci muszą spełnić następujace warunki, by wyjachać:

 • przynajmniej jedno z rodziców podlega pełnemu ubezpieczeniu w KRUS;
 • ukończone 8 lat, urodzone po 1 stycznia 2007;
 • złożenie dokumentów prawidłowo wypełnionych w podanym terminie;
 • dokonanie wpłaty w terminie;
 • zostanie zakwalifikowane przez organizatorów;


DOKUMENTY DO POBRANIA - drukować jednostronnie

DOKUMENTY DO POBRANIA - drukować dwustronnie

MIEJSCOWOŚCI I TERMINY KOLONII 

I. Dla dzieci, których rodzice sa ubezpieczeni w KRUS;

 • MIKOSZEWO  "kORONA"      (23 -30 LIPCA 2023)
 • GRZYBOWO    "DIAMENT"   (14 -22 SIERPNIA 2023)     
 • ŁEBA               "ARKUN"      (23 - 31 SIERPNIA 2023)
 • PORONIN "BAŁAMUTKA"       (13-21 SIERPNIA 2023) 

II. Dla dzieci BEZ DOFINANSOWANIA

 • MIKOSZEWO  "KORONA"      (23 -30 LIPCA 2023)
 • PORONIN "BAŁAMUTKA"       (13-21 SIERPNIA 2023) 

 

Poniżej jest zamieszczony druk przelewu na kolonie;

1800,00 zł. - pełna odpłatność; (do Mikoszewa, Łeby i Grzybowa);

850,00 zł. - z dofinansowaniem FS KRUS; (do Mikoszewa, Łeby i Grzybowa);

1800,00 zł - pełna odpłatność do Poronina;

800,00 zł -z dofinansowaniem FS KRUS do Poronina;

Proszę wpisać odpowiednią kwotę, a także miejscowość i datę kolonii.

W ostatnim wersie druku proszę wisać imię i nazwisko zapisanego dziecka.

DRUK WPŁATY NA KOLONIE 2023

DO POBRANIA

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>