sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich

    W piątek, 21 października 2016 roku, miałam przyjemność reprezentować Posła na Sejm RP Piotra Polaka na wyjątkowym wydarzeniu: istniejące Koła Gospodyń Wiejskich na ziemi sieradzkiej obchodziły swoje Święto – Jubileusz 150-lecia.

  Tradycja zakładania Kół Gospodyń Wiejskich istnieje już od 1866 r. Wówczas na ziemiach polskich działała organizacja pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń” we wsi Piaseczno na Pomorzu Gdańskim. Już wtedy kobieca społeczność czuła potrzebę zrzeszania się, łączenia sił oraz pomysłów, a także wspólnego działania. Idea ta okazała się sukcesem, stała się skuteczna i efektywna, stało się oczywiste, że razem można więcej. Wzorem pierwszego zrzeszenia zaczęły powstawać następne, a dziś te samorządne i niezależne organizacje kobiece działają prężnie i dynamicznie, stawiają sobie za cel ambitne zadania i zdecydowanie dążą do ich realizacji.

  

 

    Koła gospodyń działają przeważnie na terenach wiejskich, reprezentują interesy kobiet oraz działają na rzecz poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej. Działalność ta koncentruje się przede wszystkim na pomocy rodzinom wiejskim, rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet czy  zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu folkloru. Panie chętnie organizują kursy, szkolenia, a także pokazy, na których mogą zaprezentować własne wyroby. Są to przede wszystkim potrawy, ciasta, mięsa, przetwory owocowe, ale także zrobiona szydełkiem bądź na drutach odzież, serwety, obrusy. Nie brakuje także przedmiotów artystycznych: obrazów, ozdób świątecznych, bukietów kwiatów. Rękodzieła wykonywane przez koła gospodyń cieszą się wielką popularnością, mają także ogromną wartość, gdyż są odzwierciedleniem folkloru.

 

     Działania kobiet zrzeszonych w kołach przyciągają rzesze publiczności. Jest to możliwe dzięki temu, iż kobiety chętnie współpracują z innymi ośrodkami takimi jak straż pożarna, szkoły, gmina czy kościół. Koła biorą czynny udział w uroczystościach świeckich i kościelnych, urozmaicają je występami oraz swoimi stoiskami, na których prezentowane są ich rękodzieła. Dzięki tej aktywności gospodynie realizują jeden najważniejszy cel – przekazują tradycję i kulturę ludową młodemu pokoleniu.

 

     Jest mi niezmiernie miło, że mogłam uczestniczyć w tym Jubileuszu. To ważne, że pielęgnuje się pamięć o przeszłości, o swoich korzeniach, o dawnych i zamierzchłych czasach. W budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu spotkały się koła gospodyń wiejskich z regionu sieradzkiego. Była to okazja do podziwiania rękodzieł, próbowania wybornych wiejskich przysmaków oraz podziękowań za aktywną i operatywną działalność.

 

    Składam serdeczne podziękowania dla każdej członkini Koła Gospodyń Wiejskich za chęć poświęcenia własnego czasu dla wspólnej idei. Dziękuję za trud wkładany w kolejne przedsięwzięcia, za wolę współpracy, za altruizm i bezinteresowność. Dziękuję za to, że wspólnymi wysiłkami działacie na rzecz kultywowania folkloru oraz kultury ludowej.

Dziękuję Pani Przewodniczącej Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Sieradzu – Mariannie Fornalczyk-Lisieckiej – za rady i wsparcie dla działających kobiet. Podziękowania także składam  Pani Ewie Marciniak-Kulka za poprowadzenie uroczystości, za wielkie zaangażowanie w jej przebieg.

 

    Z okazji 150-lecia Jubileuszu Kół Gospodyń Wiejskich chcę złożyć najszczersze życzenia: oby Wam, Drogie Działaczki, nie zabrakło zdrowia, sił oraz motywacji do kolejnych przedsięwzięć. Życzę wielu sukcesów na polu zawodowym, a także w życiu osobistym oraz satysfakcji płynącej z dotychczasowych dokonań.

 

Dorota Więckowska

Dyrektor Biura Poselskiego

Posła na Sejm RP Piotra Polaka

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>