sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Finał regionalny konkursu ,,Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę" w Łowiczu

          Finał konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI OBUDŹCIE POLSKĘ dla laureatów etapów szkolnych z powiatów: poddębickiego, łęczyckiego, łowickiego i kutnowskiego odbył się 29 lutego 2016 r. w Pijarskim Liceum Ogólnokształcącym Królowej Pokoju w Łowiczu. Do finału regionalnego zostało zakwalifikowanych 61 uczniów, a do testu przystąpiło 50 osób.

LAUREACI FINAŁU REGIONALNEGO KONKURSU ŻOŁNIERZE WYKLĘCI OBUDŹCIE POLSKĘ!:

I miejsce – Piotr Tomala – 36/40 pkt - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu;

II miejsce – Dominika Sapińska – 33/40 pkt - Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu;

III miejsce – Sebastian Pęcherzewski – 31/40 pkt - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy;

III miejsce – Agnieszka Walczak – 31/40 pkt – I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy;

IV miejsce – Natalia Bilska – 30/40 pkt – Zespół Szkół w Żychlinie;

V miejsce – Adrian Kosmalski – 29/40 pkt, dogrywka 6/10 pkt – Zespół Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach;

W walce o VI miejsce z Adrianem w dogrywce przegrała Klaudia Milczarek z I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.  

Bardzo dobre wyniki uzyskali również:

Jakub Szram – 28/40 pkt;

Piotr Bury - 27/40 pkt;

Tomasz Rojek – 27/40 pkt;

Marek Molenda – 27/40 pkt;

Konrad Gmosiński – 26/40 pkt;

Kacper Muras – 26/40 pkt;

        Sześcioro laureatów z najlepszymi wynikami zostało zakwalifikowanych do udziału w finale wojewódzkim konkursu, który odbędzie się 7 marca 2016 r. w Łodzi.

Najlepsi otrzymali cenne nagrody książkowe, a także gry i gadżety IPN, natomiast wszyscy otrzymali upominki parlamentarne i wejściówki dwuosobowe na Termy Uniejów.

Gratuluję laureatom zwycięstwa

i życzę powodzenia w etapie wojewódzkim

    Za udostępnienie sal i pomieszczeń szkolnych dziękuję Dyrektorowi Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu - Panu Przemysławowi Jabłońskiemu.

Szczególne podziękowania i wyrazy szacunku należą się Pani Elżbiecie Rutkowskiej za przygotowanie młodzieży i pomoc w organizacji konkursu.

Za pomoc w przeprowadzeniu konkursu dziękuję również Pani Katarzynie Kuras - Kosowskiej i Panu Grzegorzowi Pietrzakowi.

Dziękuję dyrektorom szkół, nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i opiekunom, którzy włożyli wielki wkład pracy w przygotowanie uczniów.

Szczęść Boże

Piotr Polak

FUNDATORZY NAGRÓD - ETAP REGIONALNY W SIERADZU

 

  • Poseł na Sejm RP Piotr Polak
  • Senator RP Przemysław Błaszczyk
  • IPN w Warszawie
  • Wszechnica Sejmowa
  • Wydawnictwo Sejmowe
  • Burmistrz Miasta Uniejów

 

        Fundatorom za zakup i przekazanie cennych nagród serdecznie dziękujemy.

[organizatorzy] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>