sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Dokumenty na kolonie

W 2019 r. dzieci wyjezdżają na kolonie letnie do Gdyni i Jarosławca.

GDYNIA:   24 LIPCA - 3 SIERPNIA 2019 R.

"Ośrdek Wypoczynkowy Razem nad morzem", ul. Szyprów 26;

GDYNIA:   4 SIERPNIA - 14 SIERPNIA 2019 R.

"Ośrdek Wypoczymkowy Razem nad morzem", ul. Szyprów 26;

JAROSŁAWIEC:   5 SIERPNIA - 15 SIERPNIA 2019 R. Ośrodek wypoczynkowy MARYSIEŃKA.  ul. Bałtycka 1

KOLONIE sa zorganizowane przez Posła na Sejm RP Piotra Polaka, przy współudziale związków i organizacji rolniczych dla dzieci rolników.

  • Przynajmniej jedno z rodzicow musi opłacać pełne ubezpieczenie w KRUS I ZŁOŻYĆ STOSOWNE ZASWIADCZENIE Z KRUS;
  • kolonie dla dzieci urodzonych po 1 stycznia 2003 r.
  • dziecko musi mieć skończone 10 lat i być w pełni samodzielne;
  • Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w terminie nieprzekraczalnym do 10 czerwca wszystkich dokumentów i dokonanie wpłaty na podane konto.

UWAGA

WSZYSTKIE DOKUMENTY PODPISUJE RODZIC, NA KTÓREGO WYSTAWIONE JEST ZAŚWIADCZENIE Z KRUS LUB OBYDWOJE RODZICE.

GDYNIA 24 LIPCA - 3 SIERPNIA

Jarsławiec

GDYNIA 4-14.08.2019

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>