sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Debata lokalna ,,Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - Dobra Zmiana"

           Zapraszam do udziału w debacie lokalnej - 15 marca 2016 r., o godz. 16.00 - w ramach debaty ogólnopolskiej, „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Debata ogólnopolska organizowana jest przez Minister Edukacji Narodowej - Annę Zalewską.

             System edukacji musi być zmieniony. Chcemy wspólnie z uczniami, rodzicami, nauczycielami, i organami prowadzącymi rozmawiać o polskim systemie oświaty. Zależy nam na tym, abyśmy wspólnie wypracowali dobrą zmianę.

                     Po raz pierwszy w historii Ministerstwa Edukacji Narodowej do współnej pracy zostali zaproszeni wszyscy zainteresowani przyszłością edukacji w Polsce. W Państwa regionach od marca br. chcemy dyskutować o problemach szkolnictwa w debatach regionalnych i lokalnych.

 

          Wszystkie wnioski z debat lokalnych zostaną wzięte pod uwagę. Na podstawie debat oświatowych oraz pracy zespołów eksperckich przeprowadzimy dobrą zmianę. Wnioski ze wszystkich spotkań w ramach ogólnopolskiej debaty „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” będą dla nas kluczowe. Będą podstawą do stworzenia nowego systemu oświaty.

Ogólnopolska debata zostanie zakończona 27 czerwca br., w Toruniu. Tam podsumowany zostanie intensywny czas spotkań, rozmów i dyskusji, przedyskutowane zostaną wnioski, które uda się nam wypracować w czasie trzech miesięcy naszej wspólnej pracy. Wszyscy zostaną poinformowani,  jak ma wyglądać zmiana systemu edukacji. 

Spotkajmy na debacie lokalnej w Biurze Poselskim i wypracujmy wspólne wnioski: Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Organy Prowadzące: 15 marca, godz. 16.00; 

Piotr Polak

 Zgłoszenia do udziału przyjmujemy mailowo: piotr.polak2016@vip.onet.pl

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>