sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak

12 listopada 2013 - Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

Trzynaścioro uczniów w dniu 12 listopada 2013 r. przystąpiło do walki o wejście do finału konkursu. W sieradzkim liceum im. Kazimierza Jagiellończyka odbył się pierwszy, szkolny etap konkursu - przystąpiło do niego 11 uczniów tej szkoły, a także dwoje uczniów z ZSP w Męckiej Woli. Uczniowie każdej ze szkół byli oceniani oddzielnie. Na rozwiązanie 30 pytań testowych uczniowie mieli 45 minut, z tymi zadaniami uporali się jednak znacznie wcześniej. Komisja konkursowa w składzie: Piotr Polak, Dorota Więckowska i Dominik Dąbrowski sprawdziła testy i przyznała miejsca. Wszyscy uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki. Nagrody ufundował Poseł na Sejm RP Piotr Polak


Laureatami z I LO zostali:

Wojciech Oset - 24 pkt/30 pkt


Martyna Wawrzyniak - 23 pkt/30 pkt
Jędrzej Brzeziński - 22 pkt/30 pkt

Laureatami ZSP z Męckiej Woli zostali:
Mateusz Gliński
Monika Bednarek

Do finałów zakwalifikowali się: Wojciech Oset i Martyna Wawrzyniak oraz Mateusz Gliński i Monika Bednarek

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>