sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak

Zofia Marianna Pielesiak - wiek 60 lat , emerytka

Mężatka, dwoje dorosłych dzieci.

Pracowałam w przemyśle odzieżowym, prowadziłam również własny zakład krawiecki, w którym byłam mistrzem i instruktorem dla kilku pokoleń młodych dziewcząt.

Obecnie jestem Radną Rady Gminy Wartkowice od 2006 roku, w kadencji 2010-2014, jako Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych dbam o dobro dzieci i młodzieży szkolnej oraz  małych dzieci uczęszczających do przedszkola i punktów przedszkolnych. Zawsze pamiętam o ludziach potrzebujących pomocy społecznej.

Jestem inicjatorem, a zarazem uczestnikiem wielu wydarzeń kulturalnych.

Jako członek Komisji Rozwoju Gospodarczego podejmuję dużo dobrych i trafnych decyzji, które przyczyniają się do rozwoju infrastruktury oraz wyglądu estetycznego gminy.

Działam również w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Poddębicach.

Jestem długoletnim członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Obecnie wspieram Klub Seniora , który rozpoczął działalność na terenie Gminy Wartkowice.

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>