sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak

Okręg nr 6 - Stanisław Stasiak

STANISŁAW STASIAK

STANISŁAW STASIAK
STANISŁAW STASIAK

Stanisław Stasiak (ur. 1947)

wykształcenie zawodowe, obecnie emeryt.

Od 1980 roku członek NSZZ „Solidarność”, w latach 1990-1994 radny Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w Poddębicach.

Pracuje społecznie w Zarządzie Ogródków Działkowych w Poddębicach. 

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>