sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak

Okręg nr 2 - Ryszard Krzysztof Mikołajczyk

RYSZARD KRZYSZTOF MIKOŁAJCZYK

RYSZARD KRZYSZTOF MIKOŁAJCZYK
RYSZARD KRZYSZTOF MIKOŁAJCZYK

         Nazywam się Ryszard Mikołajczyk. Mam 53 lata. Pracuję jako nauczyciel w Publicznym Gimnazjum w Dalikowie.

           Od 20 lat byłem biernym obserwatorem poczynań władzy samorządowej w Dalikowie, jej dobrych lub złych decyzji, ale nigdy nie miałem na to wpływu. Decydując się na start w wyborach do Rady Gminy zdaję sobie sprawę, że będzie to absorbować mój czas prywatny oraz mojej rodziny. Nie chcę być biernym obserwatorem sesji rady gminy, lecz mam nadzieję, iż mój głos będzie decydował w ważnych sprawach dla rozwoju naszej miejscowości-Dalikowa.

            Nie są mi obce problemy ludzi mieszkających na  wsi, jako radny chcę służyć mieszkańcom gminy i mieć realny wpływ na podnoszenie jakości ich życia.

Priorytetami moich działań jako radnego będą:

-sprawy edukacji dzieci i młodzieży, w tym organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych

- komunikowanie się oraz wymiana poglądów, opinii i informacji z moimi wyborcami nt.działań władzy gminnej

-sprawy bezpiecznego dojścia do szkoły oraz na przystanki autobusowe i szkolne

-wspieranie działań w zakresie budowy infrastrukury i zaplecza sportowego w naszej miejscowości.

Chciałbym aby każdy mieszkaniec czuł, że ma wpływ na to ,co dzieje się w sołectwie i gminie.

„Twój głos-moje zobowiązanie.”

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>