sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak

Okręg nr 13 - Ewa Maria Michalak

EWA MARIA MICHALAK

 

Ewa Michalak ur.  02.11.1959r.,  miejsce zamieszkania Lipnica,99-200 Poddębice.

Wykształcenie wyższe magisterskie matematyka UŁ, studia podyplomowe -przyroda UŁ, kurs kwalifikacyjny zarządzanie oświatą. 

Przez 30 lat pracowała jako nauczycielka, ostatnie miejsce pracy – zlikwidowana w 2012r. Szkoła Podstawowa im. Polskiej Niezapominajki.                                      

Obecnie utrzymuje się z emerytury.

        Jestem  głęboko przekonana. że w naszej ojczyźnie przyszedł czas na zmianę. Jaka ma być ta zmiana --to pytanie na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. W moim odczuciu  w centrum zainteresowań musi być człowiek. Demokratyczne wybory samorządowe powinny wyłonić tych, dla których nie jest istotny ich prywatny interes, ale dobro ogółu. Jestem osobą, którą nie można manipulować, mam sporo wolnego czasu i wielką potrzebę działania dla wspólnego dobra.

 Zawsze w moim życiu ważne było dobro  drugiego człowieka w potrzebie, a dziecka w szczególności. Jeżeli będę miała możliwość zasiąść w Radzie Gminy to będę tę funkcję pełnić w duchu wartości religijnych w poszanowaniu człowieka i przyrody. Priorytetowymi dla mnie działaniami będą:

  • Polepszanie stanu wszystkich dróg i ulic szczególnie przebiegających przez poszczególne wsie. Znaczna cześć Lipnicy jest bez drogi asfaltowej, podobnie jak wieś Ksawercin i Ewelinów. Jeżeli nie uda się położyć tam asfaltu to należy przynajmniej zadbać o te drogi aby mieszkańcy tych terenów mogli swobodnie dojechać do swoich siedzib także w okresie zimowym.
  • Pomoc rolnikom w pozyskiwaniu pomocy finansowej, nie tylko z Unii Europejskiej ale także             z innych źródeł.
  • Przyłączenie do wodociągu wsi Balin i Dominikowice, pozyskać środki finansowe na ten cel.
  • Szeroko rozumiana opieka nad dziećmi z naciskiem na rodziny wielodzietne i ludzi, którzy są rodzicami  i borykają się z  różnego rodzaju problemami i przeciwnościami.
  • Zachowanie wszystkich już istniejących na terenie gminy placówek oświatowo-wychowawczych. Nie dopuszczenie do likwidacji żadnej z wiejskich szkół. ( likwidacja szkół po wyborach to już  chyba tradycja w naszych Poddębicach)
  • Stwarzane dogodnych  warunków dla wszystkich pracodawców, którzy zechcą utworzyć nowe miejsca pracy na terenie gminy Poddębice.
  • Wspieranie wszystkich działań służących ochronie przyrody i środowiska naturalnego.
  • Ciągły kontakt z wyborcami ,słuchanie ich głosów i pomoc w rozwiązywaniu  różnych problemów.

To moje główne preferencje ,które będę mogła wcielić w życie, o ile moi drodzy  wyborcy oddadzą na mnie głos.   Jeżeli wybiorą innego kandydata to przyjmę to z pokorą  i zrozumieniem.

Z wyrazami szacunku Ewa Michalak

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>