sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak

Maria Krystyna Wójcik

MARIA KRYSTYNA WÓJCIK

Maria Krystyna Wójcik
Maria Krystyna Wójcik

Maria Krystyna Wójcik (ur. 1961),

 kandydatka do Rady Powiatu w Poddębicach,

 wykształcenie wyższe,

od 1985 roku nauczyciel, od 2000 roku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach,

w latach 2008-2011 prezes fundacji „Inicjatywy powiatu poddębickiego”,

w 2014 roku przewodnicząca rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej,

od 2010 roku radna Rady Miejskiej w Poddębicach.

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>