sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak

Małgorzata Józefa Pawłowska

MAŁGORZATA JÓZEFA PAWŁOWSKA

MAŁGORZATA JÓZEFA PAWŁOWSKA
MAŁGORZATA JÓZEFA PAWŁOWSKA

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Pawłowska 

   Od roku 1981 jestem mieszkanką Gminy Poddębice. Jestem mężatką, matką dwójki dzieci,  które założyły samodzielne rodziny.  Posiadam wyższe wykształcenie, ukończyłam Akademię Rolniczą w Olsztynie.  Pracowałam   na stanowiskach kierowniczych w Fermie Niosek Bałdrzychów – Chropy w latach 1981 - 1995  oraz Urzędzie Miejskim w Poddębicach od roku 1995 do przejścia na emeryturę. 

  Posiadam duży zasób wiedzy związany z działalnością produkcyjną oraz administracyjną,   który zamierzam wykorzystać w działalności społecznej na rzecz regionu. Życie zawodowe stawiało mnie wielokrotnie w obliczu trudnych zagadnień, które z powodzeniem rozwiązywałam, a zdobyta wiedza jest kapitałem, który pragnę wykorzystać w rozwiązywaniu problemów Powiatu.

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>