sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak

Kandydat na Wójta Gminy Zadzim: Krzysztof Woźniak

Kandydat na Wójta Gminy Zadzim

Krzysztof Woźniak
Krzysztof Woźniak

          

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

         Nazywam się Krzysztof Woźniak, mam 29 lat. Urodziłem się i mieszkam w Charchowie Pańskim, gdzie wspólnie z rodzicami prowadzimy rodzinne gospodarstwo rolne wyspecjalizowane w produkcji mleka. Trzy lata temu ukończyłem z wyróżnieniem studia rolnicze na SGGW w Warszawie. Później podjąłem pracę w ARiMR, jednocześnie uzupełniłem swoje wykształcenie na podyplomowych studiach na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Wcześniej w szkole średniej licznie brałem udział w konkursach wiedzy, gdzie zwyciężałem olimpiady wojewódzkie, natomiast później już jako mieszkaniec obszarów wiejskich byłem laureatem olimpiad na szczeblu ogólnopolskim, zajmując dwukrotnie 3 miejsce.

           Jako młody człowiek, który swoją przyszłość wiąże z gminą Zadzim, bo tutaj chcę założyć rodzinę, mieszkać, pracować i wychowywać swoje dzieci, z niepokojem obserwuję od kilku lat sytuację w naszej gminie. Z przykrością muszę stwierdzić, że wiele spraw w Naszej Małej Ojczyźnie poszło w złym kierunku. Odzwierciedleniem tego jest powszechnie znany protokół z ostatniej kontroli z kwietnia 2013 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej. Niestety, samorząd gminy Zadzim, nie tylko w moim przekonaniu bagatelizuje powagę trudnej sytuacji gminy. Tak naprawdę nie odniósł się w sposób odpowiedzialny do wykrytych nieprawidłowości i zarzutów. A prowadzona cały czas polityka propagandy sukcesu świadczy o oderwaniu  się od rzeczywistości.

          Mając na względzie powagę zaistniałej sytuacji oraz bezwzględną potrzebę zmiany jakości, skuteczności oraz stylu zarządzania gminą Zadzim, zdecydowałem się kandydować w tych wyborach na urząd wójta.

         Ofiarowuję Państwu swoją pracowitość, rzetelność w wypełnianiu obowiązków, uszanowanie każdego mieszkańca, a przede wszystkim zwykłą, ludzką uczciwość.

           Zapewniam, że gdy zostanę wójtem nie będę wymagał wymuszonego strachem szacunku podwładnych pracowników urzędu czy jednostek organizacyjnych. Najważniejsze będą kompetencje i umiejętności, a nie partyjna legitymacja. Dobrze wynagradzani, a co najważniejsze kompetentni urzędnicy, będą wykonywać tylko przewidziane prawem obowiązki, a nauczyciele to co jest wymagane w nauczaniu i wychowaniu naszych dzieci. Szkoła i urząd nie będą służyć „innym” celom. Skutecznie doprowadzę do oczekiwanego wsparcia i współpracy z OSP, sołtysami oraz sportowcami. Będę też wspierał i promował działalność kulturalną stowarzyszeń, zespołów ludowych i orkiestr dętych. Rozumiejąc potrzeby młodego pokolenia otoczę opieką i będę współpracował z młodzieżą tak, aby nie czuła się opuszczona i zagubiona. Wspólnie ze społeczną radą konsultacyjną, którą powołam spośród społeczeństwa stworzę, opracuję strategię i kierunki rozwoju gminy, zasady współpracy z przedsiębiorcami oraz rolnikami. O inwestycjach zdecydujemy później wspólnie.

         Takie są moje plany, cele i priorytety. Chcę je realizować razem z Państwem. Wiem, że nie będzie to łatwe, bo najpierw trzeba naprawić sytuację finansową i oddłużyć gminę.

         Dzisiaj mogę jednak przyrzec jedno: nie będzie w moich działaniach żadnej propagandy, uczestnictwa w śmiesznych konkursach popularności, a o wszystkim będę rzetelnie informował na sesjach rady i otwartych spotkaniach.

         Na przyszłość mam także do Państwa prośbę o rzetelną krytykę jeśli coś będzie nie tak i o nie dziękowanie wójtowi za wszystko, tak jak to było do tej pory.

          Jeśli uważacie Państwo, że moja propozycja jest tożsama z Waszymi oczekiwaniami to proszę o zaufanie i poparcie. Razem zrobimy więcej i lepiej. Razem zmienimy Naszą Gminę.

 

Z poważaniem

Krzysztof Woźniak

Poparcie posła Piotra Polaka dla Krzysztofa Woźniaka

              Cieszę się, że Krzysztof zdecydował się na kandydowanie. Tym bardziej szanuję jego odważną decyzję, że wiedząc o bardzo trudnej sytuacji finansowej podjął się próby jej naprawy i doprowadzenia do oddłużenia naszej gminy. Znając jego uczciwość, pracowitość oraz dotychczasowe osiągnięcia jestem przekonany, że Krzysztof Woźniak, tak jak dotychczas nie zawiódł tych co go znali - zarówno jako dziecko, uczeń w szkole, kolega lub pracownik, tak i nie zawiedzie nas, mieszkańców gminy Zadzim.

W młodości siła, w młodości nadzieja, że można inaczej, można lepiej

             Moją pomoc otrzymasz, a do Was, Szanowni Państwo, proszę i apeluję - pomóżcie Krzysztofowi zrealizować jego plany, okazując mu swoje zaufanie. W dniu 16 listopada wybierzmy razem nowego wójta gminy Zadzim.

                                                                                poseł Piotr Polak

Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>