sejm RP
Piotr Polak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Poseł na Sejm RP
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak
Piotr Polak

Zaczytajmy Sienkiewicza....

    Kiedy Senat 15 grudnia 2015 roku przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 rokiem sienkiewiczowskim, senatorowie podkreślali, że pisarz ten: „poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń”.

 

    Zasługi tego pisarza dla naszego kraju są ogromne. Znany jest wszystkim Polakom, jego dzieła o różnorodnej tematyce kierowane są do każdego pokolenia. Już najmłodsi czytelnicy mogą poznawać utwory naszego wybitnego rodaka, gdyż są one umieszczane w kanonie lektur na każdym etapie szkolnym. Jako pierwszy Polak uhonorowany został Literacką Nagrodą Nobla za całokształt twórczości. Było to podniosłe wydarzenie w dziejach historii narodu polskiego: okazało się, że Polska, której nie widać na mapie Europy wciąż żyje w świadomości Polaków, w ich sercach, twórczości wybitnych rodaków. Ta prestiżowa nagroda przyznana Sienkiewiczowi stała się symbolem zwycięstwa Polski. Przecież 13 lat później Polska faktycznie się odrodziła.

 

    Henryk Sienkiewicz to nie tylko wybitny pisarz. Właściwie zadebiutował jako dziennikarz publikując m. in. w „Przeglądzie Tygodniowym”. Jego pierwsze utwory to opowiadania, a po podróży do Stanów Zjednoczonych powstały listy z podróży oraz nowele takie jak „Szkice węglem” i „Latarnik” oraz utwór „Komedia z pomyłek”.  Mało kto wie, że największe i najobszerniejsze dzieło – Trylogia – powstawało w odcinkach i tak też było wydawane. Drukowana w warszawskim „Słowie” i krakowskim „Czasie” przyciągała rzesze czytelników. To oni byli zachwyceni piórem Sienkiewicza. Ze strony swych kolegów – Orzeszkowej, Świętochowskiego czy Prusa słów uznania pisarz nie usłyszał.

 

    Dorobek literacki Sienkiewicza zasługiwał i nadal zasługuje na uznanie i szacunek. Jego dzieła stały się istotnym elementem w walce z zaborcą, w boju o polskość, w uświadamianiu społeczeństwa polskiego czym jest ojczyzna. Dzieła „ku pokrzepieniu serc” przez lata zapalały nadzieje Polaków na odrodzenie ojczyzny, na zwycięstwo dzięki któremu Polska znów będzie mogła stać się Polską – Polską wolną i niepodległą. Sienkiewicz podnosił na duchu ukazując w swych powieściach czasy świetności Polski oraz polskiego oręża. Najlepiej ukazuje to powieść „Potop” – Polska zalewana przez wojska nieprzyjaciół, pogrążana w coraz trudniejszej sytuacji, nękana, przegrywająca bitwy – w końcu zwycięża. Sienkiewicz opisuje triumfy husarii, czasy świetności dawnej Rzeczypospolitej, i tym samym uświadamia, że bywają czasy trudne i złe, ale zawsze po nich przychodzą czasy lepsze. Nie ma takiej sytuacji, z którą nie można by sobie poradzić, trzeba tylko poczekać na odpowiedni moment i sprzyjające okoliczności.

 

    W całym dorobku literackim Sienkiewicza można dostrzec przebijającą miłość do ojczyzny, patriotyzm, umiłowanie historii narodu polskiego, ale także i całego polskiego społeczeństwa. Sienkiewicz włączył się w program pozytywistyczny, uważał, że trzeba uświadamiać masy chłopskie, uczyć ich patriotyzmu, edukować i pomagać. Dostrzegał biedę i nędzę polskich dzieci (Janko Muzykant) czy trudną sytuację kobiet na wsi („Szkice węglem”).

 

     „Zaczytajmy Sienkiewicza” to inicjatywa Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Filia w Poddębicach, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poddębicach oraz Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach. Poddębicki Maraton Czytania odbył się 15.11.2016 roku w Teatrze Integracji – Pijalnia Wód Termalnych w godzinach 9.00-17.00. Lektorami zostali zaproszeni goście – przedstawiciele lokalnych instytucji, placówek kulturalno-oświatowych, uczniowie ze szkół oraz wszystkie chętne osoby.

 

     Moje Biuro Poselskie oraz moją osobę, razem z fragmentem „Rodziny Połanieckich”, mojego ulubionego pisarza, reprezentowały:

Julka Pawicka w roli Maryni,

Joanna Frątczak w roli Stacha,

Dorota Więckowska – narrator.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

 

    Gratulujemy tak wspaniałej inicjatywy mającej na celu przybliżenie twórczości Henryka Sienkiewicza. Cieszymy się, że wiele chętnych osób poświęciło swój czas i wzięło udział w tym wydarzeniu. Oby Sienkiewicz wzbogacił nasze serca wartościami, którym sam był wierny.

Piotr Polak

Poseł na Sejm RP

 

 
 
Created by plewandowski.pl
x
» Dziękuję Państwu za poparcie w wyborach do Sejmu RP>> » 23 października 2019 r. uzyskałem 34 056 głosów >> » Zapraszam wszystkich do współpracy>>